Când ne-am întors la Dumnezeu, când am crezut în jertfa de pe cruce, păcatele noastre au fost şterse prin jertfa Lui. Dar am mai crezut ceva. Am crezut că putem să trăim o viaţă nouă, schimbaţi de însăşi credinţa în Isus. Se poate ca, în timp, viaţa noastră spirituală să fi ajuns să însemne doar o împăcare programată. O astfel de inimă, care vrea doar ‘să fie în regulă’ este o inimă care a uitat că a fost eliberată de păcat şi că trebuie să experimenteze o înnoire continuă din dragoste pentru Dumnezeu. Această înnoire are ca scop asemănarea cu Isus. Biblia spune că El ne-a dat promisiuni nespus de mari, prin care să fim făcuţi “părtaşi firii dumnezeieşti”. Adică El ne ghidează pe acest drum şi când greşim ne ajută să o luăm de la capăt; Dumnezeu nu doar judecă, Dumnezeu e dragoste. El ne iubeşte la fel, oricât de păcătoşi am fi şi aşteaptă să facem paşi înspre El. “Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.”

Dacă avem următoarele lucruri, ele nu ne vor lăsa să fim “nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:8):

“De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi

cu credinţa voastră fapta;  

“Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” „Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.””

cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea;

“Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine.”

cu înfrânarea, răbdarea;

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

cu răbdarea, evlavia;

“Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.”

cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.;

“Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

“Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.

Comments

comments