Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.[…] Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. […] Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. [1 Corinteni 12:12, 14, 20]

Ansamblul lumii acesteia este complicat, departe de priceperea umană, deslușibil doar de înțelepciune dumnezeiască. Plină de tumult și incertitudine, pericolul pândește la tot pasul.

Coruptă de păcat, trăirea în această lume ar apărea dificilă. Consumați de probleme materiale, ne lăsăm spiritul și credința noastră înfrânte de cele mai banale dintre probleme. Un lucru este că lupta vieții acesteia este atât una personală cât și colectivă.

Fiecare dintre noi are datoria clădirii sinelui. Fiecare în sine e parte a trupului, iar dacă noi suntem un mădular nevrednic, pătat de urâtul păcatului, vom otrăvi tot trupul. Vom fi ancora care va ține nava în port în momentul plecării, sau gaura din corabie în mijlocul furtunii. Val după val va veni, și vai de corabia care nu va fi pregătită, căci neîndurătoare e furtuna lumii acesteia, și distrugătoare pentru corabia, biserica nepregătită.

Căci fiecare suntem parte a corabiei acesteia, și fiecare dintre noi trebuie să fie un mădular sănătos pentru aceasta. Orice mădular bolnav este o vulnerabilitate, o cale prin care păcatul poate să intre și să decimeze biserica.

Mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. [1 Corinteni 12:25-27]

Viața aceasta este furtunoasă, iar spiritual, ea nu poate fi înfruntată singur. Cum am putea oare înota noi prin oceanul violent și furtunos al acestei lumi? Căci deși suntem chemați să trăim în curățenie personală, un mădular în sine este neputincios, iar de aceea trebuie să creștem și să trăim în cadrul colectivului bisericii. Dacă vreun mădular e bolnav, nu-l descotorosi, ci vindecă-l. Ajutați-vă unii pe alții, la fel cum Isus ne-a ajutat pe noi.

Val după val va veni și va încerca să ne zguduie credința, dar împreună noi vom fi mai tari, căci nu vom fi un singur mădular, neputincios, ci vom fi un trup plin de putere, sănătos, al cărui cap este Cristos. Ne putem teme oare astfel de ceea ce lumea ne pregătește? Nicidecum!

Comments

comments