„Trebuie să înveţi din greşelile altora
pentru că nu vei trăi suficient de mult ca să le faci tu pe toate!“

–Sam Levenson, umorist, scriitor, profesor,
prezentator TV şi jurnalist american

 Urmând sfatul lui Levenson, în următoarele trei zile aş dori să vă prezint profilurile a trei oameni de seamă despre care citim în aceste zile – şi începem cu Timotei!

 „Lecţiile dureroase sunt de obicei uşi spre noi oportunități. Chiar şi apostolul Pavel a avut multe de învăţat. La scurt timp după experienţa sa dezamăgitoare cu Ioan Marcu, Pavel a recrutat un alt tânăr promiţător, pe Timotei, pentru a fi ucenicul lui. Poate că Ioan Marcu nu a făcut faţă personalităţii puternice a lui Pavel. Aceasta ar fi putut constitui cu uşurinţă aceeaşi problemă pentru Timotei. Dar se pare că Pavel a învăţat o lecţie de răbdare de la Barnaba, vechiul său prieten. Ca urmare, Timotei a devenit pentru Pavel „copilul meu preaiubit“.

Probabil Timotei a devenit creştin după prima vizită misionară a lui Pavel la Listra (Fapte 16:1-5). Timotei a avut deja parte de o instruire serioasă în Scripturi prin contribuţia mamei şi a bunicii lui. Când Pavel a vizitat a doua oară Listra, Timotei devenise deja un ucenic dedicat al lui Isus. El nu a ezitat să se alăture lui Pavel şi Sila în călătoria lor misionară. Faptul că a fost gata să fie tăiat împrejur (circumcis) ca adult este în mod clar un semn al dedicării sale. (Originea mixtă a lui Timotei – tată grec/mamă evreică – ar fi creat probleme în timpul călătoriilor lor misionare, pentru că mulţi dintre ascultătorii lor erau evrei, care erau preocupaţi de respectarea strictă a acestei tradiţii. Supunerea lui Timotei la ritualul circumciziei a avut ca rezultat eliminarea acestei probleme potenţiale.)

Dincolo de tensiunile create de provenienţa lui rasială mixtă, se pare că Timotei se lupta cu un caracter natural timid şi cu o sensibilitate determinată de tinereţea sa. Din nefericire, mulţi dintre cei care au trăsături de caracter asemănătoare cu ale lui Timotei sunt daţi repede la o parte deoarece se consideră că a le încredinţa anumite responsabilităţi ar presupune un risc prea mare. Prin harul lui Dumnezeu, Pavel a văzut un mare potenţial în Timotei. Pavel şi-a demonstrat încrederea în Timotei încredinţându-i responsabilităţi importante. Într-o perioadă deosebit de tensionată, Pavel l-a trimis pe Timotei la Corint ca reprezentantul său personal (1 Corinteni 4:14-17). Deşi aparent Timotei a fost ineficient în această misiune dificilă, Pavel nu a renunţat la el. Timotei a continuat să călătorească cu Pavel.

Ultimele imagini ale lui Timotei pe care le avem provin din scrisorile cele mai personale din Noul Testament: 1 şi 2 Timotei. „Bătrânul Pavel“ era aproape de sfârşitul vieţii sale, dar dorinţa sa arzătoare de a-şi continua misiunea nu s-a estompat. Pavel a scris aceste scrisori unuia dintre cei mai apropiaţi prieteni ai săi – ei au călătorit, au suferit, au plâns şi au râs împreună. Au trăit împreună atât bucuria intensă de a-i vedea pe oameni primind Vestea Bună, cât şi agonia de a vedea Evanghelia respinsă şi răstălmăcită. Pavel l-a lăsat pe Timotei în Efes pentru a supraveghea biserica de acolo (1 Timotei 1:3-4). El a scris aceste scrisori pentru a-l încuraja pe Timotei şi a-i da îndrumările necesare. De-a lungul anilor, aceste scrisori au mângâiat şi au ajutat pe nenumăraţi alţi „Timotei“. Când te confrunţi cu provocări care par să-ţi depăşească abilităţile, citeşte 1 şi 2 Timotei, şi aminteşte-ţi că şi alţii au avut parte de astfel de experienţe.

Puncte tari şi realizări

 • L-a însoţit pe Pavel în cea de-a doua şi a treia călătorie misionară a sa
 • A fost un creştin respectat în cetatea sa natală
 • A fost reprezentantul special al lui Pavel în mai multe rânduri
 • A primit două scrisori personale de la Pavel

Puncte slabe şi greşeli

 • S-a luptat cu un caracter timid şi rezervat
 • Când Pavel l-a trimis în biserica din Corint se pare că nu a putut corecta unele dintre problemele care existau acolo

Lecţii din viaţa lui

 • Tinereţea nu ar trebui să fie o scuză pentru lipsa de eficienţă
 • Deficienţele şi incapacităţile noastre nu ar trebui să ne împiedice să ne punem la dispoziţia lui Dumnezeu

Statistici vitale

 • Locul: Listra
 • Ocupaţii: misionar, pastor
 • Rude: Mama: Eunice. Bunica: Lois. Tatăl: un grec
 • Contemporani: Paul, Sila, Luca, Marcu, Petru, Barnaba

Versete-cheie

„Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simţirile ca el şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei“ (Filipeni 2:20-22).

Istoria lui Timotei o găsim în Faptele Apostolilor, începând din capitolul 16. De asemenea, Timotei este menţionat în Romani 16:21; 1 Corinteni 4:17; 16:10-11; 2 Corinteni 1:1, 19; Filipeni 1:1; 2:19‑23; Coloseni 1:1; 1 Tesaloniceni 1:1-10; 2:3-4; 3:2-6; 1 şi 2 Timotei; Filimon; Evrei 13:23.“

http://tyndale.com/Chronological-Life-Application-Study-Bible-NLT/9781414339276#.VjEg2dIrLGg, p.1727

Autor: Ionel Socaciu

Comments

comments