Citirea de astăzi: Osea 12-14 – Cornilescu sau NTR; Psalmul 146 – Cornilescu sau NTR.

„Domnul este Dumnezeul oştirilor; Numele Lui este Domnul” (Osea 12:5).

„Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său! El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci” (Psalmul 146:5, 6).

Ce mare este Dumnezeu! Cel care a făcut cerurile şi pământul, şi ale cărui puteri nu au margini, s-a decis să ne creeze pe mine, pe tine, pe noi! Cu toţii suntem ceea ce suntem şi suntem doar din pricina Lui!

Căci nu poate exista viaţă înafară Lui, prin El toate lucrurile iau fiinţă. Dumnezeu al oştirilor, prin decizia Lui noi am luat fiinţă, trăim şi vom intra în nefiinţă.

Ferice de cel ce e aproape de Dumnezeu şi se apropie de El! Căci el nu va fi pierdut, nici risipit, ci va ajunge să crească şi să înflorească în jurul Său!

Căci supenerea faţă de El este salvarea noastră! Smeneria, credinţa sunt căile prin care inima noastră ni se transformă conform voii Sale, prin aceastea putem privi ajutor şi har din partea Sa!

„Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmul 146:10)

Căci dacă Domnul împărăţeşte în veci, putem fi oare noi nechibzuiţi să ne depărtăm de El?! Cum n-am dori noi oare să nu fim veşnic alături de Cel care pretutindeni şi permanent domneşte? Fiind supus, eşti şi salvat. Nu te pierde şi nu te risipi, ci modelează-ţi inima după voia Sa!

Comments

comments