„Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării . . . Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. «El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug».“ [1 Petru 2:12, 21-22]

Sfatul lui Petru din versetul 12 seamănă cu ceea ce a spus Isus în Matei 5:16: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.“ Cititorii lui Petru erau împrăștiați printre neamurile necredincioase care erau înclinate să creadă și să răspândească minciuni răutăcioase despre creștini.

Comportamentul milostiv, evlavios și atrăgător al creștinilor poate arăta că aceste zvonuri sunt false. Nu renunța la oameni datorită neînțelegerii lor cu privire la creștinism, în schimb arată-L pe Cristos prin viața ta. S-ar putea să vină ziua în care cei care te critică Îl vor lăuda pe Dumnezeu împreună cu tine.

Noi putem suferi din mai multe motive. Unele suferinți sunt rezultatul direct a păcatului nostru; altele se întâmplă datorită nesăbuinței noastre; altele sunt rezultatul trăirii într-o lume decăzută. Petru scrie despre suferința care vine ca rezultat al facerii de bine.

Cristos nu a păcătuit niciodată, și totuși El a suferit ca noi să putem fi liberi. Suferința lui Cristos a fost parte al planului lui Dumnezeu și a avut ca scop să ne salveze pe noi. Toți cei care Îl urmează pe Cristos trebuie să fie pregătiți să sufere. Scopul nostru este să facem față suferinței așa cum a făcut-o El: cu răbdare, cu calm și cu încredere că Dumnezeu este în controlul viitorului.

Gânduri preluate din: http://tyndale.com/Chronological-Life-Application-Study-Bible-NLT/9781414339276#.VjEg2dIrLGg, p. 1751-1752

Comments

comments