Citirea de astăzi: Ezechiel 42-44 Cornilescu sau NTR

„Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci, Duhul m-a răpit şi m-a dus în curtea dinăuntru. Şi Casa era plină de slava Domnului! Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă şi un om stătea lângă mine. El mi-a zis: «Fiul Omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veşnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel şi împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări Numele Meu cel sfânt prin curviile lor şi prin trupurile moarte ale împăraţilor lor la moartea lor ca atunci când îşi puneau pragul lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei şi nu era decât un zid între Mine şi ei. Aşa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârşit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea»” (Ezechiel 43:4-8).

Ceea ce este cel mai important în vedenia pe care o are Ezechiel cu privire la Noul Ierusalim este Sfințenia lui Dumnezeu, care alege să vină și să locuiască din nou în acel loc, în mijlocul copiilor lui Israel. Ceea ce dă frumusețe deosebită în toată această imagine este Dumnezeu, prin faptul că El este Sfânt și nimic întinat nu poate să stea în prezența Lui și orice rânduială și detaliu cerut este într-o armonie cu Sfințenia Lui.

Pentru oricine va dori să trăiască curat și în lumină, slava Domnului va străluci înaintea lui ca și pentru Ezechiel care a văzut slava Domnului umplând casa (v. 5) și viața acelei persoane va fi plină de lumină Lui și va putea păși fără frică, fiindcă Slava Lui îi va lumina cărarea.

Pentru toți acei care doriți să pășiți pe cărarea voastră în lumină, vă încurajez să trăiți în sfințenia Lui și atunci Slava Lui va străluci cu siguranță asupra voastră și veți umbla plini de nădejde și încredere, căci acolo unde domnește El este bucurie și pace.

Autor: Eugen Ghiurău

Comments

comments