Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte din oi orice miel sein şi pestriţ şi orice miel negru, şi din capre, tot ce este pestriţ şi sein. Aceasta să fie simbria mea. Geneza 30:32 

Pestriţ. Tot ce e pestriţ, adică cu cusur. De ce a ales Iacov oile pestriţe, care ştia că sunt cu cusur? Când ştii că oile albe sunt cele pure, de ce ai alege dinadins cele ce au un defect?

Chiar şi ceea ce e pestriţ are valoare! La fel ca Iacov, care a ales să ia ceea ce e cu cusur, şi Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei cu oameni imperfecţi, cu cusur. Cu toţii suntem imperfecţi, dar adesea El a pus oameni în poziţii care erau nepotrivite persoanelor promovate, din pricina caracterului şi a firii lor.

Cum a ajuns Moise lider peste Israel, cum a luat El cuvântul înaintea lui Faraon, când el era bâlbâit? Dumnezeu l-a folosit pe Moise în pofida neajunsurilor lui. L-a vindecat Dumnezeu pe Moise, scăpându-l de defectul său? Nici vorbă, l-a pus în lumina reflectoarelor, în fruntea poporului, expunând acest defect al lui Moise, acoperit prin prezenţa lui Aaron. Nu l-a folosit pe Aaron pentru poziţia oferită lui Moise când El ar fi putut, ci l-a ales pe Moise din pricina calităţilor lui!

Pavel iarăşi. Cu defecte fizice, şi fost asupritor al creştinilor, a ajuns să răspândească Cuvântul cu atâta entuziasm şi îndrăzneală, iar scrierile sale ne-au rămas ca dovadă a schimbărilor din viaţa sa şi orânduire pentru vieţile noastre de creştin. Un om întors, dar un om ales de Dumnezeu! Putea fi Barnaba cel ales, dar Dumnezeu l-a folosit mai cu precădere pe Pavel, în ciuda vieţii “pestriţe” şi a neajunsurilor sale.

Oameni desconsideraţi din pricina defectelor lor au fost aleşi de Dumnezeu din pricina calităţilor lor, din pricina inimii lor. Noi nu doar că desconsiderăm după standardele noastre lumeşti, dar şi apreciem şi alegem conform aceloraşi standarde lumeşti, care demult i-ar fi denigrat pe Moise şi Pavel, calificați drept incapabili sau incompatibili cu slujirea lor.

Dumnezeu vede mai departe de pestriţimia vieţii noastre, de păcatul şi defectele care pot fi trecătoare; vede adevărata noastră valoare, reflectată prin dragostea Sa! Mai departe de talanţii pe care i-a pus în noi, apreciază o inimă curată, plină de dragoste şi de dorinţa sinceră de a-L urma.

Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru 4:8

 

Comments

comments