Citirea de astăzi: Tit Cornilescu sau NTR; Psalmul 97 Cornilescu sau NTR

„Domnul împărăţeşte: să se veselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe! Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.” [Psalmul 97:1-2]

Cum am putea noi oare să nu ne bucurăm de domnia Sa peste acest pământ? Cum am putea noi oare să nu-i aducem laudă pentru iubirea Sa fără de hotar?

„Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.” [Psalmul 97:6]

Nu doar cerurile vestesc dreptatea şi bunătatea Sa, ci şi inima omului credincios, căci el cunoaşte toată bunătatea Sa, şi e conştient de răsplata ce nu ne-ar fi fost cuvenită, dar care ne-a fost totuşi dată.

„Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.” [Psalmul 97:10]

Noi nu putem şi nu ar trebui vreodată să iubim ceea ce El urăşte, să aprobăm ceea ce El alungă, să înviem ceea ce El stârpeşte. Caută ca prin toate căile vieţii tale, inima ta să o oglindească pe a Sa, în ea să se afle consemnate şi împlinite toate poruncile Sale, căci răsplata este cuvenită doar celui cu porunca şi alergarea împlinită, astfel, bagă de seamă şi caută să fii mereu pe căile Sale!

„Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi bucuria, pentru cei cu inima curată. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!” [Psalmul 97:11-12]

Doar în lumină vom găsi belşug, adăpost, hrană şi binecuvântare. Cum ar putea fi oare belşug în întuneric, când întunericul reprezintă absenţă? Poţi numi oare un loc casa pâinii dacă acel loc nu are ca rod pâinea sau grâul? Doar în lumină găsim viaţă, doar în ea vom creşte, departe de întunericul pătrunzător al lumii. Oriunde te-ai afla, orice ar fi viaţa ta, aleargă spre lumina în care-l vom găsi pe El! Să se veselească pământul din pricina Lui, prin ale cărui căi şi îndurare ne găsim izbăvire şi răsplată. Veseleşte-te, şi caută mereu lumina Sa!

Comments

comments