Citirea de astăzi: Ezechiel 30-32 Cornilescu sau NTR

Din pricina Numelui Său, Domnul pregătește mai întâi munții lui Israel, iar apoi un popor pentru acești munți, prin care și peste care va revărsa Duhul Său cel Sfânt.

„Voi munți ai lui Israel…” (Ezechiel 36:8). Dumnezeu personifică țara promisă și îi vorbește direct. El promite să restaureze țara distrusă de dușmani și să o transforme într-un loc al binecuvântării.

„Pângăreau Numele Meu cel sfânt…” (Ezechiel 30:20). Israeliții au pângărit Numele lui Dumnezeu prin nelegiuirea lor și au fost nimiciți. Ca urmare, popoarele au privit înfrângerea lor ca un semn de slăbiciune a Domnului. Reîntoarcerea despre care e vorba în Ezechiel 36:16-38 pare să fie mai degrabă de dragul munților lui Israel, și Domnul pare să lucreze de dragul lor, nu de dragul poporului. Dar reîntoarcerea din 37:15-28 pare să fie de dragul poporului, care în vedenia lui Ezechiel, a fost adus în mod miraculos la viață, prin Cuvântul Domnului. Dumnezeu Își arată sfințenia Numelui Său cel mare.

Când vine acest timp, toate popoarele știu că Domnul, Suveran al lui Israel, este singurul Dumnezeu adevărat. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul, Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor” (Ezechiel 36:23).

„Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi…” (Ezechiel 36:26, 27) Dumnezeu a promis să-l restaureze pe Israel nu numai din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere spiritual; această restaurare implică faptul că le este dată o inimă nouă, simțitoare ca o inimă de carne, astfel că ei vor răspunde Cuvântului lui Dumnezeu.

De asemenea, Dumnezeu va pune în ei Duhul Său cel Sfânt. Prin puterea Duhului Său cel Sfânt, Ezechiel vede într-o vedenie o vale plină de oase care au fost ridicate la viață. Această vedenie a fost dată ca să-i asigure pe cei din robie, pe cei a căror nădejde murise când au fost risipiți printre păgâni, că ei vor fi restaurați prin puterea lui Dumnezeu. Există viață prin puterea LUI! Fiecare credincios să fie încredințat că Dumnezeu poate salva chiar și din cea mai disperată situație. Cuvântul Lui răspunde oricărei nevoi.

Într-o manieră neobișnuită, stranie și dramatică, profetul aduce vestea plină de bucurie conform căreia mai este nădejde pentru Israel. Da, încă mai e loc pentru trezire! Chiar oasele uscate pot învia. Venirea Duhului lui Dumnezeu aduce viață. Același adevăr extraordinar este necesar și astăzi într-o lume cu oase uscate. Avem nevoie de Duhul Său cel Sfânt cu puterea Sa dătătoare de viață, pentru ca o trezire adevărată să ne cuprindă.

Autor: Estera Durne

Comments

comments