„Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: «Doamne, scapă-mă!» Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: «Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?»“

Cu aceste cuvinte îl mustră Isus pe Petru, cel care avea să devină piatra pe care El Îşi va zidi biserica. Omul al credinţei a fost doborât în acest episod şi în cel al lepădării de acelaşi lucru care şi astăzi ne pune probleme: teama.

Teama este absenţa credinţei, sau mai degrabă o dovadă a slăbiciunii ei. Credinţa este descrisă ca fiind o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, iar teama este întocmai lipsa încrederii. Ea este cel mai adesea motivul pentru care stăm nemişcaţi în faţa unei probleme, frica de a nu crea alte probleme sau repercusiuni mai grave.

Teama a fost adesea şi piedica multor oameni mari ai credinţei. Coloşi, oameni ce au ascultat de Dumnezeu, au fost doborâţi de frică. Lui Ezechia i-a fost frică de moarte, lui Saul de David, lui Avraam de egipteni, poporului Israel de canaaniţi ş.a.

Teama nu este fără remediu. O credinţă puternică învinge orice frică, îţi dă acea putere de a te lăsa în braţul Lui, ştiind că El îţi va purta de grijă. Cum anume îţi întăreşti credinţa? Răspunsul cel mai simplu şi totodată cel mai eficient este prin rugăciune. Există o legătură puternică între credinţă şi rugăciune; nu vom găsi niciodată vreun om tare în credinţă care să nu aibă o viaţă de rugăciune pe măsura credinţei sale. În Coloseni 4:2 suntem îndemnaţi astfel: „Stăruiţi în rugăciune“, iar în Efeseni 6:18 „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.“

Rugăciunea nu are doar puterea de a rezolva cereri, nu e doar acel mod prin care noi Îi adresăm cereri lui Dumnezeu, ci e acel intermediu prin care noi stăm în prezenţa Sa. Nimic nu clădeşte o credinţă mai tare decât prezenţa Sa, permanentă, în viaţa noastră.

Rugăciunea ne zidește astfel credinţa, care vine împotriva fricii distrugătoare a lumii. Exercițiul frecvent al rugăciunii ne va oferi izbândă în faţa temerilor vieţii acesteia. Căci Împărăţia Sa e formată doar din credinţe victorioase, nesubjugate neghinei lumii.

Clădeşte-ţi aşadar o credinţă victorioasă, căci prin ea vei dobândi veşnicia!

Sursă imagine: aici

Comments

comments