Citirea de astăzi: Ezechiel 39-41 Cornilescu sau NTR; Psalmul 141Cornilescu sau NTR

Ezechiel este dus din nou în duhul la Ierusalim, așa cum i s-a întâmplat și în capitolele 8-11. Atunci el a fost dus să vadă nelegiurile de nedescris ale preoților și ale poporului și să înțeleagă astfel motivul pentru care s-a îndepărtat slava Domnului din Templu, din cetate și din țară. De data aceasta, la paisprezece ani după dărâmarea Templului, Ezechiel este dus în duhul la Ierusalim, și Domnul îi vorbește despre condiția revenirii slavei Domnului în țară, în cetate, în Noul Templu, zugrăvit în capitolele 40-48.

În cei paisprezece ani care trecuseră de la distrugerea templului, exilații s-au adaptat probabil noului mediu, neavând speranța unei întoarceri imediate. Desigur că promisiunea lui Ezechiel privind restaurarea finală i-a asigurat de dragostea și grija lui Dumnezeu pentru națiunea Sa, Israelul.

Însă condiția ca ei să se poată bucura de tot ceea ce vede Ezechiel în vedenia sa era pocăința lor. În Ezechiel 40:4, omul care i-a apărut lui Ezechiel în vedenie i-a zis: „Fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale, și ia aminte la toate lucrurile pe care ți le voi arăta; căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea.”

Apoi porunca se repetă, de data aceasta subliniidu-se condiția pocăinței lui Israel pentru ca promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească pentru ei: „Tu însă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul şi să roşească de nelegiuirile lor. Dacă vor roşi de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieşirile şi intrările ei, toate planurile şi toate legile ei; zugrăveşte-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei şi toate orânduirile ei şi să facă întocmai după ele” (Ezechiel 43:10-11).

Capitolele 40-43 conțin precizări legate de locul pe care îl va ocupa Templul și de detaliile legate de ziduri, porți, curtea de afară cu altarul și odăile pentru pregătirea jertfelor, pentru cântăreți și preoți; descrierea Templului cu Locul Preasfânt, precum și a tuturor odăilor de jur împrejur. Ca la facerea cortului, și apoi la zidirea Templului lui Solomon, și acum, descrierea Templului se încheie cu venirea slavei Domnului.

„În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:21-22). A fi „în El” înseamnă a fi „roșit” pentru păcatele noastre și a ne fi pocăit de ele, a le fi mărturisit. Doar așa vom gusta minunea de a fi zidiți în Templul sfânt al lui Dumnezeu.

Autor: Estera Durne

Comments

comments