Citirea de astăzi: Osea 9-11: Cornilescu sau NTR

„Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin, în primăvară, dar ei s-au dus la Baal-Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos şi au ajuns urâcioşi ca şi acela pe care îl iubeau” (Osea 9:10).

Ce mare har pe Israel, să fie ei găsiţi vrednici între neamuri, să fie ei cei aleşi de Domnul dintre toţi! Mai mare har nu s-a abătut asupra altor popoare. Să fii poporul ales de Dumnezeu însuşi, poporul lui Dumnezeu. Dar după cum vedem, au ajuns să se depărteze de Dumnezeu, oameni care au fost aleşi, binecuvântaţi, au ajuns să risipească, şi mai ales, să ajungă pierduţi.

„Dar, cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe Baalilor şi tămâie chipurilor idoleşti” (Osea 11:3).

„Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine şi, dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice” (Osea  11:7).

Au risipit tot harul pe care l-au primit. Au căutat să se depărateze de Dumnezeu, au urmat doar dorinţele meschine ale firii lor. Deoarece e mai uşor, mai plăcut, satisfacţia e imediată. Împotrivirea lor îi învinovăţeşte, îi damnează, îi face pe ei şi doar pe ei responsabili de greşelile efectuate.

„Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci printre neamuri” (Osea 9:17).

„Inima lor este împărţită, de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idoleşti” (Osea 10:2).

O inimă împărţită şi neascultătoare, acesta este începutul risipirii. A resurselor noastre, a timpului nostru, şi în final, a vieţii şi a veşniciei noastre.O inimă împărţită este mai slabă, nu doreşte să caute căile Sale deoarece nu are voinţă, nu are putere. Inima împărţită se pierde şi se risipeşte. Şi astfel, la fel şi cu biserica. Ea este tare în unitatea membrilor ei, în apropierea lor, iar despărţirea, neînţelegerile sunt de asemenea natură să condamne şi să ucidă biserica, la fel cum împărţirea inimii ne va afecta inevitabil viaţa veşnică.

Caută astfel în inima ta, înainte de toate, putere şi voinţă să continui pe calea Sa, şi caută să fii un liant şi nu un dezbinător în biserica ta, căci puterea nu stă în numărul membrilor unor biserici, ci în unitatea, armonia acestora şi în supenerea noastră faţă de Cristos!

Comments

comments