devotional_1-7

Vineri, 5 iunie

„ V-am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină. ” Ioan 15:11 „ aceste lucruri ” din verset, se referă la...
devotional_1-7

Joi, 4 iunie

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. ” Ioan 14:27 Una din promisiunile care demon...
devotional_1-7

Miercuri, 3 iunie

„În clipă când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, cari veniseră...
devotional_1-7

Marți, 2 iunie

„Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i...