Citirea de astăzi: Levitic 1-3 – Cornilescu sau NTR; Psalmul 22 Cornilescu sau NTR

„Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El. Căci a Domnului este Împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.O sămânţă de oameni Îi va sluji şi se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.“ [Psalmul 22:24, 28-31]

Unde am putea noi oare găsi odihnă și protecție, dacă nu în brațul Său ocrotitor?

Poporul Israel știa că soluția și salvarea erau la El. Nu doar la El, căci am văzut cu toții rătăcirile lor de-a lungul Vechiului și Noului Testament. Dar din nou, am văzut adesea momentele lor de căință, recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieților lor și faptul că totul stă în mâna Sa, după cum amintește și versetul 28, că a Domnului este Împărăția; fiind stăpânitorul neamurilor, a văzutelor și nevăzutelor.

Dumnezeu ascultă strigătele îndreptate Lui. Cum ar putea El oare să ne ajute dacă noi nu Îi căutăm sprijinul în vremuri de ananghie? Cum ar putea oare El răspunde unei cereri care nu Îi este adresată?

Cum ai putea tu oare să nu vestești binele ce L-a făcut în viața Ta? Căci cel care a fost înțelept să Îl caute o dată pe Domnul în restriște, va sta mereu lângă El din pricina aceleași înțelepciuni. Ei sunt cei menționați în versetele 30-31, oameni care odată ce au gustat ce bun este Domnul vor căuta să vestească mai departe Numele Său, dreptatea Sa, să înfăptuiască poruncile Sale, toate sunt paza brațului Său ocrotitor.

Cum ai putea tu oare să nu-l urmezi pe Cel care te ocrotește și Te-a scos din negura păcatului? Căci mare este dragostea Sa și dulce este răsplata celor ce-L urmează!

Comments

comments