Citirea de astăzi: Daniel 4-6 Cornilescu sau NTR; Psalmul 143Cornilescu sau NTR

„Nebucadneţar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul: Să aveţi multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscute semnele şi minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel Preaînalt faţă de mine. Cât de mari sunt semnele Lui şi cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuie din neam în neam!” (Daniel 4:1-3)

În această carte deosebită vedem cum Numele lui Dumnezeu continuă să fie înălțat de către oamenii cu cel mai înalt rang și aceasta pentru că El este Domn mai presus de toate și deasupra tuturor, căci El ridică și coboară pe cine vrea, ridică și împarte împărății oricât de mari și puternice ar fi ajuns, fiindcă Împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam.

Vă încurajez să citiți pasajul de astăzi, cele 3 capitole, ca să vi se întărească credința în Dumnezeul cel Atotputernic și să vă încredeți astfel și mai tare în El. Căci așa cum spun și următorii oameni puternici care urmează la conducerea imperiului, El are puterea să numere, să cântărească și să împartă și nimeni nu poate să îi stea împotrivă (Daniel 5:25-31).

Aș dori să închei cu acele cuvinte pe care le spune Dariu, următorul împărat care a ajuns să conducă un imperiu puternic: „Căci El este Dumnezeul cel viu şi El dăinuie veşnic; împărăţia Lui nu se va nimici niciodată şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” (Daniel 6:26-27).

Vă încurajez să vă încredeți din toată inimă în El, căci El este Domn și astăzi și va domni în veci și oricine se va încrede în El nu v-a fi dat de rușine, ci va fi ocrotit de mâna Lui tare, El care are toată puterea în ceruri și pe pământ.

Să fiți binecuvântați!

Autor: Eugen Ghiurău

Comments

comments