Citirea de astăzi: Iov 8-11 Cornilescu sau NTR

„Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană şi nu ocroteşte pe cei răi.” [Iov 8:20]

Parte a cuvântării lui Bildad, putem spune că vorbele sale sunt îndreptăţite de întreaga Biblie şi toate faptele ce s-au petrecut. Nu a uitat nicidecum Dumnezeu de poporul Său şi de cei care-L urmează, deşi a îngăduit suferinţa în vieţilor lor. 70 de ani de robie a suferit poporul lui Dumnezeu datorită nelegiuirilor pe care le-au comis. Au împlinit pedeapsa care le-a fost dată. 40 de ani au rătăcit în pustiu, dată fiind neîncrederea lor în Cel ce i-a scos din Egipt. Dar în cele din urmă, El şi-a ţinut promisiunea faţă de poporul Său. Dumnezeu l-a scos pe Iosif din închisoarea în care a fost pus nedrept şi l-a pus la loc de cinste în casa lui faraon! Dumnezeu se îngrijeşte de cei ce îl urmează.

„Căci îndrăznesc s-o spun: El nimiceşte pe cel nevinovat ca şi pe cel vinovat.” [Iov 9:22]

Cu toate acestea, dreptate are şi Iov, căci după cum vedem, chiar şi cei nevinovaţi suferă, măcar că nu au făcut nimic ca să merite cele ce li se petrec. Cu toate acestea, adesea eşuăm să înţelegem ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru vieţile noastre.

Cu toate că poate vieţile noastre vor fi osândite şi vom pieri, El nu caută să ne binecuvânteze în această lume, căci El doreşte cu ardoare să ne alăturăm Lui în viaţa veşnică. Ce folos ne-ar fi bunurile materiale în relaţia noastră cu El? Căci deşi i-a luat lui Iov tot ce avea, aceastea nu l-au împiedicat să continue să creadă în Dumnezeu.

Ce îţi trebuie ţie oare să ajungi în cer, alături de El, dacă nu credinţă? Caută deci Împărăţia Cerurilor şi pe Dumnezeu, indiferent dacă vei primi sau nu binecuvântări pământeşti. Merită oare să osândeşti viaţa veşnică de dragul vremelniciei vieţii acesteia?

Comments

comments