Alb şi negru. Două opuse, în unele arealuri chiar complementare. Dar adesea în viaţă, ce este alb sau negru?

Ce poate fi în viaţa aceasta doar alb, şi ce poate fi doar negru?

Cât de greu de atins este puritatea acestor 2 extreme? Albul alb şi negrul negru?

Din punct de vedere fizic, negrul reprezintă absenţă, nimicul, inexistenţa oricărei surse de lumină. Lumina albă conţine totodată toate celelalte culori în ea, este o compoziţie a tuturor culorilor din spectrul nostru vizual. Lumina albă trecută printr-o prismă se descompune în culorile care o compun, anume cele 7 ale curcubeului.

Cu toate acestea, dacă aţi întreba un artist, negrul ar fi compoziţia tuturor culorilor aşternut pe o pânză albă. Albul este absenţa, insipidul, cel lipsit de culoare.

Totuşi, pentru noi, creştinii, ce înseamnă alb şi negru? Albul este asociat cu puritatea, curăţenia, pe când negrul, fiind absenţa luminii, este mizeria, păcatul lumii, de o conotaţie puternic negativă.

Hainele Lui s-au făcut strălucitoare şi foarte albe, de o albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. Marcu 9:3

ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” Luca 1:79

Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Ioan 12:35

Destinul nostru este în lumină, să umblăm pe calea care este El. O cale a corectidudinii şi a credinţei. Căci negrul, întunericul, această absenţă cronică a luminii, este complet opusă luminii, din punct de vedere artistic, fizic, moral şi religios. Absenţa nu poate fi niciodată benefică, iar aceasta este una de natură să ne afecteze veşnicia.

Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 1 Tesaloniceni 5:5 

Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. Ioan 1:5

Modul în care noi percepem albul şi negrul din jurul nostru trebuie dictat de credinţa noastră şi valorile noastre morale. Căci doar astfel vom vedea albul drept alb şi negrul drept negru. Ce e alb nu poate fi negru, şi ce e negru nu poate fi alb. Şi nuanţe de alb? Nuanţe de negru? Aşa ceva nu există! Există un singur alb, un singur negru. Orice ar fi între, în mod cert nu este alb sau negru. Impur, poate mai mult alb decât negru, dar totuşi murdar. Nu am fost chemaţi să trăim cu jumătăţi de măsură. Trebuie să trăim un alb vrednic de El, iar ce este mai prejos decât alb nu poate duce la viaţa veşnică în El! Căci ceea ce este alb este pur şi vrednic de El, iar tot ce nu este în alb, în final, va fi precum ar fi fost negru. Căci soarta noastră, după moarte, este şi ea albă sau neagră: viaţa veşnică sau absenţa ei. 

Comments

comments