Nemăsurată este dragostea Sa, nemărginit este totul în ceea ce Îl priveşte. Cum ar putea un Dumnezeu infinit, creator de lumi să poate fi măsurat, cuantificat în termeni omeneşti, când nici măcar nu există cuvinte care să-l descrie pe deplin?

[…] bunătatea Ta este nemărginită. Psalmul 69:16

Să se trâmbiţeze aducerea-aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta! Psalmul 145:7

Nemăsurat este harul Său, fără hotar este dragostea Sa. Cum am putea noi oare să-i punem margini şi să-l îngrădim? Căci dacă nu-l înţelegem, singura limitare este a minţii noastre finite şi plăpânde, incapabile a înţelege divinul.

Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L după mărimea Lui nemărginită! Psalmul 150:2

Adevărul nu depinde de înţelegerea noastră sau de voia noastră. Adevărul este unic, fidel firii sale şi nu voinţei noastre. Gândul meu sau al tău nu va schimba Adevărul, cum ar putea el oare să-l schimbe pe El? Starea, fiinţa lui Dumnezeu nu depind de capacitatea noastră de a-L înţelege. Mare har din partea Sa, căci rămâne acelaşi indiferent de oameni, dorinţele lor sau înţelegerea lor. Păcătos, credincios, lipsit de speranţă, bucuros, deznădăjduit sau încrezător, nu contează cum eşti, căci Dumnezeu continuă să existe în superlativ, să fie acelaşi Dumnezeu nemăsurat, pururi.

[…] nemărginita mărime a puterii Sale Efeseni 1:19

Căci Dumnezeu este un Dumnezeu bun, a cărui dragoste nu cunoaşte sfârşit, al cărui har nu are hotar. Cum am putea noi oare să-l limităm, când El şi-a dat pe singurul Său Fiu pentru iertarea păcatelor noastre? Poate ţi se pare iraţional, logic, dar răspunsul în speţă e simplu: toate lucrurile au fost făcute aşa cum au fost făcute deoarece El ne iubeşte, nemărginit. Chiar dacă încă nu înţelegi aceasta, un lucru să ştii: dragostea Sa nemăsurată este aceeaşi şi pentru tine!

ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. Efeseni 2:7 

Un Dumnezeu nemăsurat întâlneşte un om a cărui singură nemărginire este cea a păcatului în care se zbate. Dacă acest Dumnezeu perfect a putut să iubească aceste fiinţe plăpânde şi păcătoase, pe noi, oamenii, cum am putea noi oare să nu-l iubim pe Acel care este perfect?

Comments

comments