„Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu»” – Matei 13:30

Rodul plăcut inimii secerătorului este grâul. Scopul oricărei țarini este de a rodi, și ce mod mai bun de a reuși aceasta dacă nu a planta semințe dătătoare de rod? Grâul este strâns legat de viață, fiind una dintre primele plante cultivate; susținând în mod activ și timpuriu viața, pe când neghina este toxică, și doar câteva semințe printre grâu pot provoca pagube mari.

În ciuda aspectului, neghina, neaducând nici un rod, este o risipă, o zădărnicie care fură din resursele pământului; iar ceea ce putea să fie un spic de grâu sănătos a ajuns doar să fie o tulpină seacă și dăunătoare. Căci neghina e firea pământească, e păcatul căruia suntem supuși, iar cei a căror viață nu are un orizont mai larg decât plăcerea păcatului sunt înecați în veninul neghinei. 

Eu și tu, noi toți suntem în acest câmp; iar ceea ce a fost odată neghină poate fi grâu, iar ceea ce a fost zămislit grâu poate deveni mereu neghină. Înainte de păcat, totul era grâu, dar din momentul păcatului adamic până la sfârșitul acestei lumi, pentru grâu va trebui mereu muncit, acea stare de curățenie, credincioșie va fi mereu câștigată doar prin luptă

Și totuși, nu prin lupta și puterea noastră. Căci noi nu am valora nici măcar cât un pumn de neghină ofilită, dacă nu ar fi fost dragostea și jertfa Sa. Am fi cu toții niște risipitori, zadarnici plantați în viață, incapabili a produce rodul care ne aduce salvarea.

Căci salvarea vine acelora care aduc rod, celor care sunt găsiți vrednici a fi strânși în „grânarul” Său, pe când soarta neghinei și celor care sunt neghină întunericul de afară, loc care abundă de absența Sa. Dar nu totul este pierdut pentru neghină, căci jertfa Sa este metamorfoza care aduce lumină, sfârșitul omului vechi, dătător de viață omului nou.

Caută dar, prin trăirea ta și prin jertfa Sa, să fii grâu roditor în recolta Lui. Răstignește ceea ce este neghină în viața ta, arde tot ceea ce este rău, și renaște astfel din neghină în grâu, din întuneric la lumină. Nu te abate de la calea cea dreaptă pe care te afli, ci caută să-ți trăiești viața prin credința în El.

„Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” – Galateni 2:20

Sursa foto: aici

Comments

comments