Citirea de astăzi: 2 Cronici 26-28 Cornilescu sau NTR; Psalmul 89 Cornilescu sau NTR

„Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine? Şi credincioşia Ta Te înconjoară.
Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie;
bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale;
îndurarea are temelii veşnice.” (Psalmul 89:8, 14, 2)

Combinaţie de atribute pur şi simplu divină.

Precum e de puternic, atât e de credincios. Îşi arată îndurarea şi rămâne perfect în dreptate.

Noi, pământenii, cum pricepem greu un atare echilibru, accentuăm un aspect, eludăm altele. Nu-L cuprindem, oricât ne-am strădui. Ne mirăm în permanenţă, ba de judecata-I desăvârşită, pe alocuri înfricoşată, ba de mila şi bunătatea pe care le risipeşte bogat, neîntrerupt, paradoxal. Iată un argument pentru care nu oamenii au inventat ideea de Dumnezeu. El singur avea ideea uriaşă de Sine şi El a înrădăcinat-o în minţile noastre.

De la începutul lumii nu ne-am dumirit însă prea mult. Dumnezeu e continuă sursă de uluire, de lacrimi şi fericire. Pentru că este independent de vreo altă voință, fiinţând pe temelii tot de El puse. Pentru că este real. Iar noi avem margini destul de precise.

Prea aproape vine parcă, din măreţia-I, spre gândurile şi duhurile noastre.

În bunăvoinţa Lui, ne ridică puterea. Şi ajungem să ne fălim cu dreptatea Lui, să ne bucurăm neîncetat de Numele Său! (vs. 16-17)

Într-adevăr, nu are asemănare.

Comments

comments