„Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. «Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare».“ [1 Petru 3:9-10]

Petru enumeră 5 elemente cheie care ar trebui să caracterizeze orice grup de credincioşi: (1) un singur gând – urmărind aceleaşi scopuri; (2) compasiune – fiind receptivi la nevoile celorlalţi; (3) dragoste – privind şi tratând pe ceilalţi ca fraţi şi surori; (4) tandreţe – fiind afectuoşi şi purtând de grijă; (5) smerenie – fiind dornici să-i încurajăm pe ceilalţi şi să ne bucurăm pentru succesul fiecăruia. Aceste elemente ajută credincioşii să-L slujească pe Dumnezeu într-un mod eficace.

Unde este Dumnezeu? Cum putem şti că Dumnezeu este real? Cine spune că Biblia este mai bună decât orice alte cărţi sfinte? Ca să răspundă acestor întrebări Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, Isus Cristos, ca o evidenţă vie.

De asemenea, Dumnezeu l-a ales pe Petru și pe alții să arate ce diferență face credința adevărată într-o lume reală. Petru este un martor al unei vieți pline de armonie, compasiune, dragoste și smerenie. Ce diferență poate face Dumnezeu.

La fel și tu ești martorul lui Dumnezeu pentru oamenii sceptici. Fie ca viața ta să fie dovada adevărului lui Dumnezeu. Fie ca mândria ta să devină smerenie și insensibilitatea ta să ducă la o adevărată afecțiune pentru ceilalți.

Gânduri preluate din: http://tyndale.com/Chronological-Life-Application-Study-Bible-NLT/9781414339276#.VjEg2dIrLGg, p. 1753

Comments

comments