Citirea de astăzi: Fapte 1-4 Cornilescu sau NTR

Cred că de fiecare dată când citesc Faptele apostolilor realizez aproape automat o comparaţie cu zilele mele, cu modul în care eu îmi trăiesc credinţa. Mă simt uneori departe de experienţele celor de-atunci, departe de ceea ce Hristos mi-a cerut să fiu.

Dar oamenii la care se referă cartea aceasta nu erau infailibili. Diferenţa nu o fac ei, abilităţile lor sau contextul unei alte culturi. Diferenţa o face Dumnezeu, care era viu în vieţile lor, care-i umplea.

Erau plini de credinţă. Credinţă de nezdruncinat în Hristos Domnul, în dragostea Lui, în moartea şi învierea Lui, în indispensabilitatea Lui. Aveau o relaţie puternică, apropiată cu Cel ce i-a salvat, o cunoaştere profundă şi crescândă de El.

Erau ancoraţi în Cuvânt. Nu doar îl ştiau ca informaţie, ci îl înţelegeau, îl memorau, meditau asupra lui. Vedeau conexiuni, le era revelată însemnătatea lui. Îl răspândeau.

Se lăsau conduşi de Duhul Sfânt, şi, drept rezultat, erau deosebit de îndrăzneţi, de un curaj nepământesc şi animaţi de o singură dorinţă – să asculte de Dumnezeu şi să vorbească despre ce au văzut şi auzit. Pentru că Duhul era Călăuzitorul lor, iar scopul Lui era faima lui Hristos.

Tatăl e şi astăzi fericit să ofere daruri bune copiilor Săi: cunoaştere şi credinţă, foame de Cuvânt, plinătatea Duhului. Eu vreau să I le cer. Dar pentru asta trebuie să fiu gata să mă micşorez.

Comments

comments