Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit Geneza 3:6

Suntem mereu atraşi de ceea ce este plăcut, nu-i aşa? Ne-am uita noi oare spre ceva ce nu place, spre ceva ce nu e după dorinţa inimii noastre, sau a standardelor noastre?

N-avea** nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Isaia 53:2

Totuşi, se pare că standardele noastre nu sunt tot timpul conforme voii Sale, nu ne aliniem ca dorinţe cu Dumnezeu, facem greşeli din pricina principiilor şi dorinţelor greşite ce ne domină viaţa. Ce uşor ne este ca şi oameni să fim derutaţi, să ne avem corupte dorinţele de firea noastră pământească.

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului Efeseni 5:10

pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, Coloseni 1:10

Practic, trebuie să ne comportăm într-un mod vrednic de Dumnezeu, care să îi aducă plăcere, o jertfă de un miros plăcut. Atracţia dintre om şi Dumnezeu funcţionează asemenea unui magnet, cu menţiune că spre deosebire de un magnet fizic, unde polii opuşi se atrag, aici atracţia este între poli de aceeaşi tip. Duhul tău va fi cel care va strigă către Dumnezeu şi va tânji la veşnicia alături de El. Firea ta pământească nu va dori niciodată să fie restrânsă de legile Sale iar trupul tău nu doreşte să se supună limitărilor sale. Toate dorinţele noastre care ne conduc spre Dumnezeu, credinţa noastră, voinţa de a-L urma, toate pornesc din duhul nostru, din acea parte care Dumnezeu a însuflat-o în noi, aceea parte care se aliniează cu El şi ne face similari lui.

Cu toate acestea, există şi reversul acestei atracţii. Precum la magneţi, există doi poli, opuşi, anume Nord şi Sud. Şi în acelaşi fel, în viaţa de credinţă există un pol complet opus lui Dumnezeu, care semnifică tot ceea ce Dumnezeu nu este şi însuşi absenţa Sa, anume păcatul şi consecinţele sale. Firea ta pământească va fi atrasă de plăcerea şi frivolitatea păcatului, iar păcatul va fi atras de firea ta pământească. Este o legătură bidirecţională, cu o apropiere accelerată, cu cât te avânţi mai tare în păcat cu atât îţi va fi mai puternică firea pământească. Cu fiecare păcat, ea creşte din ce în ce mai tare, şi ea va respinge duhul tău primit de la Dumnezeu!

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. Evrei 11:6

Căci lupta aceasta între cei doi mari poli, Dumnezeu şi păcatul, este una care se poartă peste tot în lume, în mine şi în tine. Precum un magnet, duhul tău îl va căuta pe Dumnezeu şi se va distanţa, iar firea ta pământească se va apropria de păcat şi va căuta cu tot dinadinsul să se apropie de El. Căci El este nociv firii, precum şi păcatul este nociv duhului nostru. Firea şi duhul nostru se află într-o luptă continuă înăuntrul nostru, iar învingătorul acestei lupte va fi cea care va decide polul predominant ce ne va influenţa viaţa, Dumnezeu sau păcatul. Luptă atracţiei păcatului şi a firii, fii puternic şi stai în credinţă, căci ea este arma duhului împotriva firii. Prin credinţă vei învinge firea, iar prin victoria duhului Îi vei fi plăcut şi supus lui, câştigându-ţi multă roadă şi binecuvântare! Luptă contra păcatului şi lasă ca duhul tău să te aducă din ce în ce mai aproape de Dumnezeu!

Comments

comments