Citirea de astăzi: Levitic 26-27 – Cornilescu sau NTR; Psalmul 26 Cornilescu sau NTR

„Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săvârşit faţă de Mine şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora şi Eu M-am împotrivit lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri şi vor plăti datoria fărădelegilor lor.“ [Levitic 26:40-41]

Capitolul 26 din Levetic este împărţit în 3 părţi:

  1. În vs 1-13 ni se prezintă binecuvântările de care vor avea parte copiii lui Israel dacă vor rămâne în legământ, şi vor trăi în concordanţă cu poruncile Lui;
  2. De la vs 14-39 sunt prezentate blestemele care vor veni peste ei, în cazul în care ei vor ieşi de sub legământ;
  3. De la vs 40-46 este prezentată calea prin care ei vor fii primiţi din nou.

Versetele prezentate mai sus fac parte din planul de primire înapoi a israeliţilor, în cazul în care ei vor fi ieşit din legământ. Primirea în har se face doar prin mărturisirea fărădelegilor. Însă Dumnezeu nu se uită doar la mărturia ta, şi nu te judecă doar în baza ei, ci El se uită şi la smerenia inimii tale.

Smerenie ce nu se poate face cu o mărturie mincinoasă sau incompletă, de aceea suntem îndemnaţi ne mărturisim păcatele noastre. Însă mărturia nu este de ajuns decât dacă vine dintr-o inima smerită, o inima care se căieşteŞi în baza acestei căinţe, fărădelegea lor va fi iertată.

Fie ca şi inima noastră să fie o inimă smerită.

Comments

comments