Citirea de astăzi: Apocalipsa 1-4  Cornilescu sau NTRPsalmul 131 – Cornilescu sau NTR

În citirea de azi, Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre o vrednicie şi cinste pe care o are pregătită pentru cei ce se ţin de El, pentru cei biruitori, cinstea de a fi lângă El mai departe, în veşnicie. „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

Pentru că El mustră pe cei pe care îi iubeşte (3:19), El le vorbeşte în mod specific următoarelor şapte biserici, prin Ioan:

Efes

„Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” (Apocalipsa 2:4, 5)

Acest verset este un îndemn să medităm la trecutul nostru, să căutăm ce ne-a furat dragostea dintâi, poate un viciu, şi să ne pocăim.

Smirna

„Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că Diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apocalipsa 2:10)

Pergam

„Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc. Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.” (Apocalipsa 2:14)

Învăţătura nicolaiţilor susţinea o viaţă foarte permisivă, ca şi cum nu ar fi vreo legătură între poftele trupului şi suflet şi mântuire. Adică libertate dusă prea departe.

Tiatira

„Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Vouă însă, tuturor celorlalţi din Tiatira care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut «adâncimile Satanei», cum le numesc ei, vă zic: Nu pun peste voi altă greutate. Numai ţineţi cu tărie ce aveţi până voi veni!” (Apocalipsa 2:20-25)

„Pentru unii oameni în zilele noastre, toleranţa este singura virtute, iar intoleranţa, singurul defect. Mesajul către Tiatira combate această trăsătură modernă prin a impune limite toleranţei. Principala acuză adusă îngerului Tiatirei este faptul că a tolerat ceva – şi pe cineva – care nu trebuia tolerat.” [IVP New Testament Commentaries]

Sardes

„Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: «Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine”».” (Apocalipsa 3:1-3)

Filadelfia

„«Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu… Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.»” (Apocalipsa 3:8, 11-12)

Laodiceea

„«Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: «Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic», şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3:15-19)

A fi bun după standardele tale înseamnă să fii doar căldicel. Este o iluzie să credem că la noi este adevărul. Noi nu ne cunoaştem starea; soluţia este să alergăm după Dumnezeu, să iubim prezenţa Lui, să fim „în Duhul”, cum era Ioan în Apocalipsa 1:10. Cunoaşterea lui Dumnezeu nu vine din cunoaşterea adevărului, ci cunoaşterea adevărului vine din cunoaşterea lui Dumnezeu. Dacă vrem să ne îmbogăţim, să ne îmbrăcăm şi să vedem trebuie să căutăm aceste lucruri la Dumnezeu, care le-a promis şi a plătit pentru ele.

Comments

comments