„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!“ [Osea 4:6]

Osea, unul din „profeţii mici“, este acel profet căruia Dumnezeu îi spune să îşi ia o femeie prostituată de soţie. Făcând astfel, se fac paralele cu Israel, aşa cum Israel L-a părăsit pe Dumnezeu, curvind cu alţi dumnezei, printre care este menţionat Baal. După ce Osea împlineşte porunca Domnului, şi are doi copii a căror nume au o semnificaţie deosebită, ne sunt prezentate proorocii cu privire la soarta lui Israel.

Fie ca aceste cuvinte, prezentate în versetul 6, să nu fie spuse niciodată în dreptul nostru. Şi ca aceasta să nu se întâmple, vă îndemn dar, să căutaţi cunoştinţa. Şi cunoştinţa se află în Cuvântul lui Dumnezeu şi în creaţia Lui.

Căutaţi să cunoaşteţi cât mai mult din acest univers complex, şi astfel, să dăm cinste Numelui Lui, prin cunoştinţa pe care o avem. Nu lăsaţi ca Numele Lui să fie luat în derâdere pentru că noi, copiii Lui, nu cunoaştem mersul lucrurilor lumii acesteia.

De asemenea, fă-ţi timp să cunoşti şi legea Lui. Păstreaz-o în inima ta, ca astfel să rezişti tentaţiei de a te lepăda de Numele Lui.

Comments

comments