Citirea de astăzi: Levitic 4-6 – Cornilescu sau NTR

„Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi zi-le: «Iată legea jertfei de ispăşire. Vita pentru jertfa de ispăşire să fie junghiată înaintea Domnului în locul unde se junghie arderea-de-tot: ea este un lucru preasfânt».“ [Levitic 6:25]

Nevoia de ispășire și de iertare este una dintre nevoile primordiale ale oricăi om, să se știe împăcat și iertat de păcatul său, fie că e comis împotriva Sa sau împotriva oamenilor.

Simțul vinei sau datina a forțat pe oamenii poporului Israel să ducă jertfe de ispășire, care apar în abundență de-a lungul Vechiului Testament, fiind intermediul prin care căpătau iertare, fiind necesar un animal pentru jertfă. De fiecare dată când greșeai Lui, trebuia să aduci o jertfă de ispășire, și la fel trebuiau aduse jertfe în momentele în care greșeai aproapelui tău.

Cu toate acestea, nu era îndeajuns. El a dorit ispășire pentru toți, dar cum oare? Căci sânge trebuie dat pentru iertarea păcatului comis.

Soluția pe care a dat-o Dumnezeu a fost de asemenea natură încât să acopere, odată pentru totdeauna, păcatul întregii omeniri, iar versetul „fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu“.

Da! Isus a fost dat ca jertfă de ispășire pentru păcatul întregii omeniri, pururi, fie că vorbim de trecut sau viitor. Din această pricină nu mai suntem noi nevoiți să aducem jertfe de ispășire cum făceau israeliții în Vechiul Testament, căci avem parte de cea mai mare jertfă de ispășire, de Însuși Isus! Cu toate acestea, credința este cheia care valorifică jertfa, căci pentru tine jertfa nu va fi izbăvitoare dacă nu ai credință în această jertfă.

Răsplătește dragostea Sa cu a ta credință și voință! Caută să-L urmezi pe El, din a cărui pricină nu mai suntem nevoiți să aducem jertfă de ispășire, pe El, care S-a dat pe El Însuși astfel încât să putem fi alături, veșnic. Cum ai putea să nu împărtășești această dragoste măreață?

„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.“ [1 Ioan 4:10]

Comments

comments