Citirea de astăzi: Osea 5-8 Cornilescu sau NTR, Psalmul 145 Cornilescu sau NTR

„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile” (Osea 6:1).

Încercat am fost, şi încercat voi fi de-a lungul vieţii mele. La fel vei fi şi tu. Încercat de vreme, oameni sau împrejurări, viaţa nu va fi mereu uşoară sau directă. Inclusiv, şi mai ales Israel, a fost încercat. Adesea din pricina propriei lor neascultări, de care menţionam ieri. Poporul moare din lipsă de cunoştinţe, iar încercarea este adesea acolo cu scopul de a ne îndrepta, pedepsi, învăţa o lecţie. Dar s-ar putea ca motivul pentru care suntem încercaţi să nu ne fie mereu cunoscut sau evident. Stând puternici, pe poziţie în momentele grele, este singura cale prin care putem învinge definitiv încercarea, alături de acest Dumnezeu măreţ.

„Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile” (Psalmul 145:13).

Alături de acest Dumnezeu a cărei împărăţie este veşnică, după cum o laudă David în Psalmul 145. Un psalm de laudă, David nu se sfieşte în folosirea superlativului pentru descrierea Lui. Cum ar putea oare? Căci acelaşi Dumnezeu l-a făcut pe el, mezinul, împărat, prin El l-a învins pe Goliat şi pe toţi ceilalţi duşmani ai lui Israel. Urmărind voia Sa şi având o inima curată, după voia Sa, David a fost binecuvântat şi scăpat de nenumăratele încercări şi greşeli din viaţa sa.

„Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima” (Psalmul 145:18).

David a chemat pe Dumnezeu, prin credinţa lui, prin inima curată pe care o avea. Încercat a fost şi David de-a lungul vieţii lui, dar nu a fost oprit niciodată, căci avea o stâncă tare de care să se ţină, de El! Orice furtună păleşte în faţa puterii Sale; iar astfel, te îndemn şi pe tine să cauţi să ai o inimă după voia Sa, căci prin El poţi învinge toate încercările lumii acesteia!

Comments

comments