Ora de fizică

Parcă îmi amintesc și astăzi orele de fizică și de doamna profesoară care dicta meticulos toate definițiile, la care adăuga desene (mai mult sau mai puțin) complexe cu măsuri și unghiuri. Explicațiile erau prezentate cu atâta entuziasm, de parcă aveau în ele potențialul de a face din noi, învățăceii, marii fizicieni de mâine, asemeni lui Einstein și Newton.

Cel mai probabil, adică, aproape sigur, acel potențial m-a ocolit, dar totuși am avut câteva lecții de fizică care mi-au atras atenția: lumina și fenomenele optice. Nu cred că m-au fascinat atât de mult pentru că lumina este o radiație electromagnetică, care în vid atinge viteza de 299.792.458 m/s, ci pentru lecțiile și principiile intrinseci, care sunt relevante și dincolo de granițele rigide ale științei.

Lumina

Lumina este vitală existenței, pentru că atunci când are o anumită frecvență și intensitate, ea acționează asupra retinei, producând senzația de văz. Imaginează-ți cum ar fi o lume care să existe în întuneric, fără nici o sursă de lumină ori căldură – o astfel de lume nu ar putea exista. Lumina dă sens și culoare vieții. În orele de fizică am înțeles că Dumnezeu Însuși este (ca) lumina. În afara Lui, totul este hazard, dar prin El toate lucrurile primesc esență și sens.  Atunci am spus și eu împreună cu psalmistul: Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina. (Ps 36:9).

După aceea, am mai înțeles și faptul că Dumnezeu nu este mai vizibil pe pământ pentru că, asemeni luminii foarte puternice, El nu poate fi perceput de către om în totalitate într-un singur moment, dar El poate fi înțeles treptat și cu siguranță se lasă descoperit de cei ce Îl caută cu o inimă sinceră. Și ce frumoasă aventură e să Îl descoperi pe Dumnezeu! 

Reflexia luminii

Acum, încearcă să îți imaginezi o lume fără oglinzi, o lume în care nici chiar apa să nu-ti poată reflecta chipul. (Ce lume tristă ar fi, mai ales pentru fete! :D) Reflexia luminii este fenomenul de schimbare a direcției de propagare a luminii la suprafața de separare a două medii, lumina întorcându-se în mediul din care a venit. Cu alte cuvinte, fenomenul de reflexie al luminii este cel care permite crearea imaginii în oglindă.

Oglinzile își au rolul lor: ele trebuie să reflecte lumina. Copiii Săi sunt chemați să reflecte lumina Lui, într-o lume tot mai plină de întuneric și acestă oglindire este posibilă doar într-o inimă curată, care să redea imaginea reală a chipului Său. Mă tem că unul dintre motivele pentru care oamenii nu Îl mai găsesc pe Dumnezeu, e și pentru că copiii Lui și-au uitat această chemare.

Totodată, oamenii sunt ca apele. Unii sunt învolburați și aduc doar agitație în jur, iar alții când guști din cuvintele lor sunt așa de amari… Dar sunt și oameni atât de liniștiți, încât atunci când îi privești, deși sunt pe pământ, oglindesc cerul. Iar din inimile lor curg râuri de apă vie, dulce și atât de importantă pentru sufletele însetate. Ce onoare să fii un astfel de om!

Dispersia luminii

Ultimul și cel mai deosebit fenomen despre care aș vrea să vorbesc este dispersia luminii. Dispersia luminii este fenomenul de descompunere prin refracție a luminii albe în fascicule de lumină colorate diferit.

Mă gândesc cât de solemn a fost momentul în care Dumnezeu încheia legământul cu Noe, iar la rostirea cuvintelor Lui curcubeul apărea întâia dată pe cer! De fiecare dată când văd curcubeul, mă gândesc la statornicia lui Dumnezeu, care a rămas Același peste veacuri și parcă simt o sclipire din bucuria plină de speranță a lui Noe la auzul cuvintelor Lui! 🙂 

Nu în ultimul rând, am înțeles, cu ajutorul fizicii, că oamenii sunt ca și o prismă optică. Atunci când ei primesc lumina Lui și cuvintele înțelepte ale Scripturii în inima lor, ei sunt capabili să dea mai departe celorlalți oameni un sfat înțelept, o încurajare sau un cuvânt de zidire, asemeni luminii care se răsfrânge în culori și dă fiecăruia exact ce are nevoie. 

*

Domnul este Duhul, iar acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Noi toți, cu fețe neacoperite, reflectăm slava Domnului, ca într-o oglindă, și suntem transformați în asemănarea Sa din slavă în slavă; aceasta vine de la Domnul, Care este Duhul.   2 Corinteni 3:17,18 NTR

Comments

comments