Citirea de astăzi: Numeri 24-26 – Cornilescu sau NTR; Psalmul 34 Cornilescu sau NTR

„Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din mâini şi a zis lui Balaam: «Eu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat! Fugi acum şi du-te acasă! Spusesem că-ţi voi da cinste (omenească, firească…), dar Domnul te-a împiedicat s-o primeşti.»“ [Numeri 24:10-11]

Ferice de Balaam că nu a tânjit după așa-zisa „cinste“ pe care i-ar fi putut-o da Balac. Ar fi fost o cinstire, o onorare cu un onorariu consistent probabil, foarte vizibilă pentru oameni, dar fără valoare în ochii Domnului, ba dimpotrivă! Cât de „dimpotriva“? Iată: „ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu“.

Evident, nu orice lucru/persoană bine văzut/cu bun renume între oameni este o „urâciune“. Ce devine „urâciune“ pentru Domnul?

  • Să blestemi, să defaimi o persoană, o biserică sau un popor de dragul banilor (sau altor avantaje), cu iluzia că distrugând reputații discreditezi lucrarea lui Dumnezeu care se face în și prin acel om/popor.
  • Să cauți să te arăți neprihănit înaintea oamenilor… uitând de Dumnezeu care îți „scanează“ inima și motivațiile până în străfunduri, despicând totul: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii“ [Evrei 4:12].

Ruga noastră:

Împiedică-ne, Doamne, să fim „vrednici“ să primim cinstiri iluzorii, „firești“, urâte în fața ochilor Tăi!

Chiar de vom contraria „Balacii“ de lângă noi, alegem să nu-i ascultăm, să nu mergem după ei! Refuzăm tot ce ne-ar putea oferi ei.

Ajută-ne să nu căutăm aprobarea majorității, nici măcar a minorității… ci aprobarea Ta!!

Pătrunde-ne, Doamne, inima! Desparte-ne Tu sufletul, duhul! Judecă-ne Tu simțirile și gândurile inimii! Vezi dacă am apucat pe-o cale rea… și du-ne iar pe calea veșniciei!

Și de îngustă va fi calea, și de puțini vor fi cei ce o vor afla, vom fi acolo adunați cu adevărat în Numele Tău. Aceasta ne va fi de ajuns, căci Tu vei fi cu noi, și noi cu Tine!

Autor: Dana Vereș

Comments

comments