„De aceea şi poate să mântuiască în CHIP DESĂVÂRŞIT pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai presus de ceruri…“ [Evrei 7:25-26]

Să facem un exerciţiu de imaginaţie. Să presupunem că am fi contemporanii lui Moise şi am face parte din poporul Israel. Am dori să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru un păcat fără voie, poate o atitudine greşită sau alt lucru mărunt. Conform Levitic 4:27-29 n-ar fi fost un lucru tocmai uşor:

„Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute şi s-a făcut astfel vinovat şi ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut. Să-şi pună mâna pe capul jertfei de ispăşire şi s-o junghie în locul unde se junghie arderile-de-tot…“

Am ţinut să menţionez o parte din pasaj ca să ne facem o idee asupra acestui ritual, anevoios. Un alt exemplu se găseşte în Deuteronom 25:1-3:

„Când doi oameni vor avea o ceartă între ei şi se vor înfăţişa înaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ şi să-i dea în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta.“

Aşa cum putem observa, în acea perioadă nu exista iertare nici măcar pentru cea mai mică abatere de la Legea Domnului. În contrast cu acest lucru, dacă ne uităm la modul în care putem avea iertare azi prin Cristos, putem observa că întreg procesul de mântuirem (în chip desăvârşit), adică de iertare, nu ne costă aproape nimic comparativ cu metoda vechi-testamentală.

Dacă ne apropiem de Dumnezeu prin El, prin Cristos, vom avea acces la o iertare deplină. Aşadar, să îndăznim oricând înaintea acestui Mare Preot care mijloceşte pentru noi.

Autor: Claudia Bercheș

Comments

comments