Rămășița întoarsă din robie trebuie să-și reordoneze prioritățile și să termine Templul, înainte de-a aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu peste eforturile lor. Hagai i-a făcut să înțeleagă că  circumstanțele vieții devin dificile când oamenii își așază propriile interese egoiste înaintea intereselor lui Dumnezeu. Când ei Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc și fac voia Sa, El aduce poporului Său bucurie și prosperitate.

Scopul cărții: Chemarea poporului la terminarea rezidirii Templului.

Versete-cheie: 1:4, 7-8; 2:7-9.

Caracteristici: Hagai este primul dintre prorocii postexilici. Ceilalți doi au fost Zaharia și Maleahi.

În 538 î.Hr., împăratul Cir al Persiei a dat un decret care permitea evreilor să se întoarcă în țara lor și să-și rezidească Templul. Primul grup de evrei care s-au întors în țară a fost condus de Zorobabel, și rezidirea templului a început în anul 536 î.Hr. Ezra 4–6 prezintă cadrul cărții lui Hagai și ne arată modul în care samaritenii au împiedicat zidirea templului și au scris o scrisoare împăratului persan. Această opoziție nu a făcut altceva decât să mărească descurajarea rămășiței evreiești.

Optimismul pe care l-au avut la întoarcerea în țară a început să scadă datorită pustiirii țării, recoltelor proaste, muncii grele, ostilității și altor probleme. Ei renunțaseră la confortul relativ al culturii babiloniene pentru a se întoarce într-o țară care părea neproductivă și plină de dușmani. Găsind că este mai ușor să înceteze construirea templului decât să lupte cu vecinii lor, zidirea templului a încetat în 534 î.Hr.

Pesimismul oamenilor a dus la letargie spirituală și aceștia au ajuns preocupați de construirea propriilor case. Ei au folosit opoziția politică și o teorie potrivit căreia templul avea să fie construit mai târziu (poate după rezidirea Ierusalimului), ca scuze pentru neglijarea rezidirii casei Domnului.

În acest context Dumnezeu îi cheamă pe prorocii Săi, Hagai și Zaharia, la aceeași slujire de a îndemna poporul să termine de zidit templul. Ambele cărți (Hagai și Zaharia) sunt datate precis:

Hagai 1:1 – 29 august 520 î.Hr.                 Zaharia 1:1 – noiembrie 520 î.Hr.

1:15 – 17 octombrie 520 î.Hr.                    Zaharia 1:7 – 24 februarie 519 î.Hr.

2:1 – 18 decembrie 520 î.Hr.                      Zaharia 7:1 – 4 decembrie 518 î.Hr.

2:10,20 – 18 decembrie 520 î.Hr.

Tema principală a cărții Hagai este clară: rămășița lui Israel trebuie să-și reordoneze prioritățile și să termine templul înainte de a aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu peste eforturile lor. Din cauza indiferenței spirituale ei nu au răspuns încercărilor lui Dumnezeu de-a le atrage atenția. În deznădejdea lor nu și-au dat seama că situațiile grele prin care treceau erau simptomele bolii lor spirituale.

Hagai i-a făcut să înțeleagă că circumstanțele se înrăutățesc atunci când oamenii pun interesele lor egoiste înaintea intereselor lui Dumnezeu. Când Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc și caută să facă voia Sa, El aduce bucurie și prosperitate poporului Său.

În ceea ce privește scurtimea cărții lui Hagai, numai cartea Obadia o întrece dintre toate cărțile V.T., însă această serie de patru predici și-a atins scopul. Lucrarea de rezidire a templului încetase și poporul era mai preocupat de împodobirea propriilor case, decât de zidirea Sanctuarului central al lui Dumnezeu. Din cauza priorităților greșite, munca lor nu mai este binecuvântată de Dumnezeu.

Numai când poporul Îl va pune pe Dumnezeu pe primul loc prin ducerea la îndeplinire a sarcinii încredințate de El, mâna Sa va aduce iarăși binecuvântarea peste ei. Hagai acționează ca om al lui Dumnezeu în timpul (ceasul) lui Dumnezeu. Cele patru mesaje ale sale sunt: (1) terminarea templului început (1:1-15); (2) gloria acestui templu (2:1-9); (3) binecuvântările prezente, datorate ascultării (2:10-19) și (4) promisiunea binecuvântărilor viitoare (2:20-23).

Iată o schiță posibilă a cărții Hagai…12435194_1092727047428879_569804086_o

Aplicații practice: 1) Este ușor să faci alte priorități mai importante decât îndeplinirea lucrării lui Dumnezeu. După 16 ani de la întoarcerea din robie evreii nu terminaseră de rezidit Templul din Ierusalim. Cât de vechi sunt „restanțele” tale față de Dumnezeu? Ai înțeles din cartea lui Hagai care ar putea fi cauza situației în care te găsești astăzi?

2) Dacă Dumnezeu ți-a încredințat o lucrare, să nu-ți fie frică s-o începi. Resursele Sale sunt INFINITE. Ești într-o astfel de situație? Vei începe lucrarea?

Autor: Ionel Socaciu

Comments

comments