Viaţa pe care o binecuvântează Dumnezeu (Ezra 7:1-28)

În Biblie există mulţi oameni pe care i-a binecuvântat Dumnezeu, iar Avraam, Iacov, Iosif şi David sunt exemple binecunoscute. Dar şi Ezra este un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, chiar dacă nu este atât de cunoscut ca ceilalţi. Îl întâlnim pentru prima dată în capitolul 7 al cărţii care îi poartă numele. Între evenimentele din capitolele 6 şi 7 ale cărţii Ezra există un decalaj de 57 58 ani. Templul a fost reconstruit prin slujirea lui Zorobabel şi a lui Iosua, ajutaţi de mesajele prorocilor Hagai şi Zaharia. De-acum evreii care s-au întors în ţară cu primul grup erau fie morţi, fie foarte bătrâni. Ei s-au stabilit în ţară şi, aşa cum vom vedea, în multe cazuri, au început să se amestece cu păgânii din ţară. Zidurile Ierusalimului nu au fost reconstruite şi astfel cetatea era vulnerabilă la atacuri. Dumnezeu i-a ridicat pe Ezra şi Neemia pentru a realiza reforma spirituală a poporului Său.

Amândoi bărbaţii s-au născut în Babilon şi a avut legături strânse cu împăratul Artaxerxe. Fără îndoială că acolo ambii s-au bucurat de condiţii confortabile de trai. Dar ambii oameni au fost împovăraţi de starea spirituală tristă a evreilor care se întorseseră în ţară. Şi amândoi bărbaţii au fost dispuşi să renunţe la viaţa lor confortabilă din Babilon şi să îndure greutăţile şi dificultăţile inerente realizării reformei spirituale a poporului lui Dumnezeu. Dar cum ar putea ei îndeplini această sarcină copleşitoare?

Răspunsul se găseşte într-o expresie ce apare prima dată de trei ori în capitolul nostru şi apoi de cinci ori în celelalte capitole din Ezra şi Neemia: mâna lui Dumnezeu a fost asupra acestor oameni (Ezra 7:6, 9, 28; 8:18, 22, 31; Neemia 2:8, 18). Expresia „mâna lui Dumnezeu” este un alt mod de a spune „binecuvântarea lui Dumnezeu”. Dumnezeu i-a binecuvântat pe aceşti doi oameni şi lucrarea lor pentru El. Dacă dorim ca binecuvântarea sau mâna lui Dumnezeu să se odihnească peste noi, ar trebui să studiem viaţa lor. Am putea identifica mai mulţi factori, dar limitându-ne la Ezra 7, învăţăm această lecţie: pentru a avea mâna sau binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi trebuie să studiem şi să împlinim Cuvântul Său, cu scopul de a-i învăţa pe alţii şi de a-L slăvi sau glorifica pe Dumnezeu pentru toate lucrurile.

Această lecţie o găsim în Ezra 7:10, care explică de ce „mâna bună a Dumnezeului său” a fost peste el (7:9): „Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.” Legătura dintre Ezra şi Cuvântul lui Dumnezeu este menţionată nu mai puţin de opt ori (Ezra 7:6, 10, 11, 12, 14, 21, 25 și 26)! Există o relaţie certă între dedicarea noastră pentru cunoaşterea şi împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu şi prezenţa mâinii sau a binecuvântării lui Dumnezeu peste noi.

Mă rog ca fiecare dintre noi să caute mai presus de toate binecuvântarea lui Dumnezeu asupra propriei vieţi.

Verset de memorat: „Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile” (Ezra 7:10).

– Ionel Socaciu

Varianta Cornilescu aici.
Varianta NTR aici.

Comments

comments