Întoarcerea din robie şi restaurarea poporului în ţară (Ezra 1 şi 2)

Dumnezeu i-a spus lui Avraam că urmaşii lui vor moşteni ţara pe care El a ales-o pentru ei. Mai târziu, a fost nevoie de ieşirea din Egipt şi din robie sub conducerea lui Moise pentru a-l aduce pe poporul răscumpărat în Țara Făgăduinței lui Dumnezeu (Exod 4:8). Cu toate acestea, poporul Israel a „nesocotit ţara desfătărilor” (Psalmul 106:24), dar Dumnezeu nu a renunțat niciodată la dorinţa Sa ca poporul Său să se bucure de ţara pe care a pregătit-o pentru ei. Datorită acestui fapt, idea principală din multe cărţi din Scriptură este aceea a recuperării şi restaurării, deşi în mai multe rânduri doar o mică rămăşiţă a fost adusă înapoi din robie unde a experimentat disciplinarea lui Dumnezeu.

Astfel cărţile 1 şi 2 Cronici, Ezra şi Neemia au fost scrise din perspectiva harului suveran al lui Dumnezeu, pentru ca poporul lui Dumnezeu să aprecieze lucrurile pe care li le-a dat mai devreme. Întrebarea pentru noi astăzi este aceasta: vrem să fim ca Ezra sau alţi învingători, care au experimentat restaurarea în ţara aleasă de Dumnezeu?

Cu mult înainte de Ezra, bucuria a ceea ce a văzut în Ţara promisă l-a însufleţit pe Caleb în timpul călătoriilor prin pustiu timp de aproape patruzeci de ani; credinţa şi entuziasmul lui a influenţat întreaga seminţie a lui Iuda şi, probabil, toată generaţia sa. Prin Duhul Sfânt, şi noi am văzut deja ţara şi pe Hristos încoronat cu slavă şi cinste! Dar noi învăţăm nu numai de la Caleb: restaurarea din cărţile Ezra şi Neemia ne este prezentată pentru a ne îndemna şi încuraja şi pe noi.

În primele versete din Ezra 1 cuvântul este mai important decât evenimentele. Nu că evenimentele nu contează – edictul lui Cir, citat în Ezra 1:2-4, a permis evreilor să se întoarcă în Iuda și să reconstruiască templul. Dar în spatele acestui eveniment s-a aflat cuvântul pe care l-a rostit Domnul cu ani în urmă prin Ieremia (vezi Ieremia 25:12 și 29:10-11). Ieremia a vorbit despre „cei şaptezeci de ani ai Babilonului”.

Dar cum s-au putut întoarce iudeii în ţara lor? Libertatea de-a se întoarce în ţară a venit prin Cir, împăratul perşilor. Observă prorociile despre el din Isaia 41:2-3; 44:24-28 şi 45:1-6. Textul nostru din Ezra ne spune secretul: „Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persiei” (Ezra 1:1); rezultatul: proclamaţia şi edictul lui Cir din Ezra 1:2-4. De ce a făcut Cir acest lucru? El a făcut-o „ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia” (Ezra 1:1).

Vezi că împăraţii şi dictatorii pământului sunt robii Domnului? Prin urmare, ne putem încrede din toată inima în ceea ce spune Domnul în Cuvântul Său! Şi nu trebuie să avem nicio teamă de fruntaşii veacului acestuia, pentru că Domnul are controlul deplin asupra lor şi îi foloseşte cum vrea!

– Ionel Socaciu

Varianta Cornilescu aici.
Varianta NTR aici.

Comments

comments