Citirea de astăzi: Ieremia 45-48 Cornilescu sau NTR şi Psalmul 130Cornilescu sau NTR;

În citirea de azi ni se aduc aminte (cel puţin) 2 adevăruri foarte importante.

1. Dumnezeu nimiceşte tot răul

În pasajul din Ieremia se vorbeşte despre nimicirea vecinilor lui Israel, popoare puternice şi bogate, dar pline de mândrie şi idolatrie. Şi nu e doar o urgie sau un război, ci o desfiinţare şi distrugere a muncii lor.

„Căci vine peste ei ziua nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor!” (Ieremia 46:21)

„Vreau s-o isprăvesc în Moab, zice Domnul, cu cel ce se suie pe înălţimile de jertfă şi aduce tămâie dumnezeului său.” (Ieremia 48:35)

„De aceea îmi jeleşte inima ca un fluier pentru Moab, îmi jeleşte inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns sunt pierdute.” (Ieremia 48:36)

„Astfel, Moabul va fi nimicit de tot şi nu va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului.” (Ieremia 48:42)

Lucrarea lui Dumnezeu în viaţa copiilor Săi este una completă, ea înlătură păcatul pentru a face loc sfinţirii în toate aspectele vieţii. Cu alte cuvinte, o sfinţire completă a unei inimi complet dedicate, în numele unei jertfe complete.

2. Dumnezeu este bun şi credincios cu poporul Lui

„Iar tu, robul Meu Iacov, nu te teme, şi nu te înspăimânta, Israele! Căci te voi izbăvi din pământul depărtat şi-ţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăşi, va locui liniştit şi fără teamă şi nu-l va mai tulbura nimeni. Nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul, căci Eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre care te-am împrăştiat, dar pe tine nu te voi nimici, ci Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit’.” (Ieremia 46:27, 28)

„El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.” (Psalmul 130:8)

În dragostea Lui, Dumnezeu Îşi întinde mâna spre copiii Lui, chiar în păcatul şi lor, şi îi scoate de acolo!

Comments

comments