Credinţa este esenţa vieţii noastre de creştini, temelia fără de care nu putem accede în Împărăţia Sa, în Braţele Sale. Datorită importanţei pe care o are, ea trebuie să fie mereu preocuparea principală a oricărui creştin.

Credinţa are o anumită dualitate. Nu în ceea ce priveşte structura ei, ci mai degrabă comportamentul şi efectul pe care ea o are. Credinţa este o resursă pentru fiecare creştin, dar este şi un instrument. Aduce schimbare interioară, dar în aceeaşi măsură schimbă şi exteriorul. Poate să fie un exemplu pentru cei din jur, prin prisma modului în care ea te modelează.

Dar cum creşti credinţa? Se poate măsura, oare, credinţa unui om? Există vreo unitate de măsură standard, precum există pentru lungime sau masă? Credinţa nu este aşa de uşor cuantificabilă. Experienţele pe care un om le are cu Dumnezeu, sunt un bun indicator al tăriei credinţei, dar s-ar putea ca nici acestea să nu arate suficient de bine credinţa unui om.

Isus spune în Matei 17 Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” Având în vedere faptul că un grăunte de muştar măsoară 1-2 mm, cât de mică trebuie să fie credinţa noastră?!

Cred că principiul pe care voia Isus să îl ilustreze aici, nu e acela că credinţa noastră este mult mai mică decât un bob de muştar, fiind incapabili să mutăm un munte, ci mai degrabă că, dacă ar fi să-i dăm o dimensiune, ar fi mai mică decât bobul de muștar, adică așa de mică încât să fie existentă. Isus dorea să sublinieze absența mai degrabă decât dimensiunea credinței.

Evaluând credința unui om, poți constata existența sau absența acesteia în viața lui. Căci în final, ori ai credință, ori nu ai, neexistând un grad, o scară a credinței. Da, credința oamenilor poate fi mai tare datorită experiențelor și datorită încrederii pe care o avem în Dumnezeu.

Așadar, importanța existenței credinței este crucială. Ea este cea care ne dă putere, tărie și motivație pentru a putea înfrânge încercările, și totodată este calea de acces în Împărăția Sa.

1 Corinteni 13:10 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.

Prin credință avem modul de a învinge orice încercări și ispite. Iar rezultatul trebuie să fie mereu o credință și mai puternică.

Și astfel, credința ta va crește din starea incipită, inițială de bob, la fălnicia pomului de muștar. Dar, nu dimensiunea copacului e importantă, ci capacitatea de a da rod. Prin asta ajungi a fi mare în credință, prin rodul pe care îl vei aduce. Smochinul a fost mare și falnic, dar incapacitatea de a produce roade, i-a adus sfârșitul. Tu, cel care azi ai credință cât un bob, te îndemn să crești în credință! Să aduci și tu rod la rândul tău!

Ai nevoie de credința bobului de muștar pentru ca, mai apoi, prin voia Sa și prin dorința ta, să ajungi să aduci roadă pentru Împărăția Sa, vrednic a sta în prezența Lui.

Sursă imagine: aici

Comments

comments