Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Mica 6:8 este un verset considerat de mulţi a fi una dintre cele mai cuprinzătoare declaraţii din Vechiul Testament, în care Mica pune întrebarea: „Ce cere Domnul de la tine?“ Mica răspunde la propria întrebare şi prezintă câteva puncte importante, nu numai pentru poporul lui Dumnezeu din zilele sale, ci şi pentru biserica Domnului de astăzi, pentru că întregul Vechi Testament a fost scris pentru învățătura noastră (vezi Romani 15:4).

În timp ce căutăm să învăţăm din acest verset, să luăm în considerare în primul rând ce a cerut Domnul de la Israel? 

1. Să facă dreptate. Aceasta înseamnă să acţioneze faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni în conformitate cu standardul divin al neprihănirii, descoperit în legea Lui. Aceasta presupunea aducerea jertfelor poruncite de Dumnezeu, dar implica şi tratarea semeniilor într-un mod drept și corect. Eşecul în a face „dreptate“, a fost unul dintre principalele motive pentru care Israelul a fost dus în robie (Zaharia 7:8-14 şi 8:16-17).

2. Să iubească mila. Aceasta înseamnă să aibă o inimă plină de compasiune faţă de oameni. Nu doar a-i trata pe alţii corect, ci şi a arăta milă atunci când ei înşişi sunt trataţi rău. Unul dintre motivele pentru care trebuiau să iubească mila era faptul că lui Dumnezeu Însuşi Îi place îndurarea şi mila (Mica 7:18-19).

3. Să umble smerit cu Dumnezeul lui. Aceasta înseamnă a trăi în ascultare umilă şi supusă faţă de voia lui Dumnezeu. Această trăire există numai atunci când recunoaştem sfinţenia şi dreptatea absolută ale lui Dumnezeu. O inimă şi un duh smerit sunt de mare preţ înaintea lui Dumnezeu (Isaia 57:15 şi 66:1-2).

Aceste trei lucruri le-a cerut Dumnezeu de la cei care mergeau înaintea Lui, nu în locul respectării ritualurilor, ci împreună cu acestea (vezi Matei 23:23).

Ca să aplicăm acest verset în viaţa noastră, a creştinilor de astăzi, trebuie să ne întrebăm ce cere Dumnezeu de la noi?

1. Să facem dreptate. Să acţionăm faţă de Dumnezeu în conformitate cu legea Sa divină (de exemplu, Matei 7:21) şi să acţionăm faţă de oameni tot în conformitate cu legea Sa divină (de exemplu, Efeseni 4:25-29).

2. Să iubim mila. Să avem o inimă plină de compasiune faţă de oameni în general, faţă de văduve şi orfani (de exemplu, Iacov 1:27) și chiar faţă de duşmanii noştri (de exemplu, Luca 6:35-36).

3. Să umblăm smeriţi cu Dumnezeul nostru. Aceasta este singura modalitate de-a ne bucura de părtăşia Lui şi de curăţirea continuă prin sângele lui Isus (vezi Iacov 4:8 şi 1 Ioan 1:7-9).

O astfel de comuniune şi părtăşie strânsă cu Dumnezeu necesită zi de zi …

1) ascultare de Dumnezeu – studierea Cuvântului Său pentru a afla voia Lui (Iacov 1:21 şi 1 Petru 2:2).

2) a sta de vorbă cu Dumnezeu – rugându-ne pentru putere şi iertare şi lăudându-L pentru binecuvântările primite (Evrei 4:14-16 şi Filipeni 4:6-7).

3) a umbla cu Dumnezeu – a face voia Lui într-o supunere smerită (Efeseni 5:2,8,15). Când umblăm smeriţi cu Dumnezeu, avem mult mai multe şanse de a păstra într-un echilibru adecvat cerinţa de a face dreptate şi cea de a iubi mila.

În concluzie, chiar dacă trăim sub un legământ diferit, Domnul încă ne cere să facem dreptate, să iubim mila şi să umblăm smeriţi cu Dumnezeul nostru. Faci ceea ce cere Domnul de la tine?

Răspunde la următoarele întrebări … Faci dreptate (ascultând de Evanghelia lui Hristos)? Iubeşti mila (fapt demonstrat prin acceptarea milei lui Dumnezeu oferite în Isus Hristos)? Umbli smerit cu Dumnezeul tău (trăind o viaţă creştină dedicată Lui şi ascultând de El)?

Dacă nu, atunci toate serviciile bisericii la care participi, toate predicile pe care le asculţi şi toate rugăciunile pe care le faci nu-ţi vor fi de niciun folos! Mă rog ca fiecare dintre noi să facem cu toată seriozitatea ceea ce cere Domnul de noi!

Autor: Ionel Socaciu

Comments

comments