Citirea de astăzi: Deuteronom 33-34 Cornilescu sau NTR; Psalmul 45Cornilescu sau NTR

Sună cunoscut? Frumoase amintiri din veri cu tabere.

Dar poate are legătură şi cu Psalmul 45.

Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.

Cine altul e Rege veşnic, drept şi neprihănit, cine e Unsul, dacă nu Isus? (vezi şi Evrei 1:8-9)

Referirile sau aluziile la Hristos din Vechiul Testament ţin de domeniul minunilor, sau, dacă vreţi, sunt parte a celui mai frumos și mai real joc, creat de Dumnezeu, la care ne cheamă să ne înscriem. Căci sunt ca nişte indicii presărate de-a lungul şi de-a latul Cuvântului, nu foarte evidente, unele chiar bine ascunse, dar destul de clare pentru cel care caută cu ochi deschişi şi inimă stăruitoare.

Aceste cuvinte care Îl prevestesc pe Isus dovedesc înţelepciunea formidabilă a lui Dumnezeu, care ştie exact cât să vorbească, şi unde să aşeze următorul semn către Sine. Pentru ca jocul să nu fie prea uşor, dar oricine vrea cu adevărat, să-l poată finaliza. Pentru că da, se lasă cu cele mai eterne consecințe.

Puse apoi împreună, prezicerile despre Mântuitorul se completează atât de bine şi, mai mult, se împlinesc aşa de precis în persoana lui Isus din Nazaret (născut în Betleem), încât numai cine se încăpăţânează şi renunţă rămâne cu misterul codului nedezlegat.

Dumnezeu ne-a dat toate indiciile necesare, şi ştim Cine este comoara. Nu alergăm în zadar.

N-ai vrea să participi?

Comments

comments