Devoțional

devotional_1-7

Marți, 2 iunie

„Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i...
devotional_1-7

Luni, 1 iunie

„Au jurat credința Domnului, cu glas tare, cu strigăte de bucurie, și cu sunet de trâmbițe și de buciume; tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci jura...