O carte mică, aproape uitată din Vechiul Testament este cartea lui Naum. Această carte are doar trei capitole şi 47 de versete! Cartea Naum prezintă căderea cetăţii Ninive. Acest lucru face din Naum o continuare a cărţii Iona. Prin urmare, cartea Naum ar trebui studiată împreună cu cartea Iona.

Pocăinţa ninivenilor ca răspuns la mesajul de judecată al lui Iona a avut loc prin anul 760 î.Hr. Evident, trezirea spirituală a durat puţin, deoarece asirienii s-au întors curând la practicile lor nemiloase. În 722 î.Hr. împăratul Sargon II al Asiriei a nimicit Samaria, capitala Împărăţiei de Nord a Israelului, şi le-a împrăştiat pe cele zece seminţii prin imperiul său. Conduşi de Sanherib, asirienii erau cât pe ce să cucerească Ierusalimul în anul 701 î.Hr., în timpul împăratului Ezechia.

În vremea lui Naum (circa 660 î.Hr.) Asiria a atins culmea prosperităţii şi puterii sale sub Asurbanipal (669-633 î.Hr.). Acest împărat a extins influenţa Asiriei mai departe decât oricare dintre predecesorii săi. Ninive a devenit cea mai puternică cetate de pe pământ. Cetatea Ninive părea de necucerit şi putea să reziste unui asediu de douăzeci de ani. Astfel împlinirea profeţiei lui Naum referitoare la distrugerea Ninivei părea într-adevăr puţin probabilă.

Începând cu capitolul 1, versetul 9, singura temă a profeţiei lui Naum este pedepsirea de către Dumnezeu a răutăţii cetăţii Ninive. Judecata Ninivei este decretată fără drept de apel de către Dumnezeul Cel drept, care nu-Şi va mai amâna manifestarea mâniei Sale. Aroganţa şi cruzimea Asiriei faţă de celelalte naţiuni vor fi curmate brusc. Puterea ei nu-i va fi de niciun folos în faţa mâniei atotputernice a lui Iahve.

Naum 1:2-8, prezintă răbdarea, puterea, sfinţenia şi dragostea Dumnezeului Celui viu. El este îndelung răbdător, dar nu lasă nepedepsit pe cel rău. Această carte tratează căderea Asiriei, însă a fost scrisă pentru folosul Împărăţiei lui Iuda (Israelul fusese deja înghiţit de Asiria). Poporul lui Iuda, care s-a încrezut în Domnul, va fi mângâiat auzind că Dumnezeu i-a judecat pe mândrii şi brutalii asirieni (1:15; 2:2).

Când Dumnezeu l-a convins în cele din urmă pe profetul Său, Iona, să propovăduiască poporului Ninivei, întreaga cetate a răspuns cu pocăinţă şi Ninive a scăpat de nimicire. Poporul s-a smerit înaintea singurului Dumnezeu adevărat, însă, umilinţa lor s-a schimbat curând în aroganţă, în timp ce Asiria a ajuns cel mai puternic imperiu din lume.

După aproximativ un secol de la propovăduirea lui Iona, Dumnezeu îl cheamă pe Naum să proclame distrugerea viitoare a cetăţii Ninive. De data aceasta nu va mai exista scăpare, deoarece răutatea lor a ajuns la culme. Spre deosebire de Iona, Naum nu merge la Ninive, ci îşi rosteşte prorocia de la distanţă. Nu există nicio speranţă de pocăinţă. Distrugerea Ninivei este declarată (capitolul 1), descrisă (capitolul 2) şi meritată (capitolul 3).

Câteva lecţii din cartea Naum:

  • Domnul este un Dumnezeu gelos (Naum 1:1-2)
  • Domnul este un Dumnezeu îndelung răbdător, dar există o limită a răbdării Lui (Naum 1:3‑5)
  • Domnul este atât de puternic încât păcătoşii nu pot sta înaintea Lui (Naum 1:6-9)
  • Domnul este un Dumnezeu care Se aşteaptă să ne ţinem promisiunile (Naum 1:10-15).

Nimeni nu se poate ascunde de judecata lui Dumnezeu. Toţi cei care rămân aroganţi şi se împotrivesc autorităţii lui Dumnezeu se vor confrunta cu mânia Sa. Totuşi, cei care continuă să se încreadă în Dumnezeu vor fi păziţi de El pentru totdeauna. Din care categorie faci parte?

Doreşti să te hotărăşti să trăieşti sub călăuzirea lui Dumnezeu, respectând poruncile, orânduirile şi principiile Cuvântului Său pentru viaţă?

Autor: Ionel Socaciu

Comments

comments