Citirea de astăzi: Iov 12-14 Cornilescu sau NTR; Psalmul 99 Cornilescu sau NTR

„La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.” [Iov 12:13]

Nu doar înţelepciunea şi puterea sunt la Dumnezeu, ci toată creaţia îi stă la picioare, fiind lucrul mâinilor Sale. Dar ce mare lucru este puterea Sa, lipsită de margini, şi înţelepciunea Lui care a rânduit toate lucrurile, pe mine şi pe tine! Cu cât este oare mai mare înţelepciunea Sa faţă de a noastră, plăpândă şi limitată? Cu atât mai tare îmi vine să-L laud şi să-L urmez, ştiind că puterea Sa este mai mare decât a mea, iar înţelepciunea Sa este atotcuprinzătoare.

„Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.” [Psalmul 99:1]

„Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!” [Psalmul 99:3]

Din pricina puterii şi înţelepciunii sale El şade pe heruvimi, El este cea care a dus la fiinţă această lume. Cuteză oare cineva să Îi pună oare la îndoială puterea, cineva să Îi dorească locul? Numele Său este cunoscut de toate popoarele, este înfricoşător şi sfânt.

„Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt!” [Psalmul 99:9]

Nu doar Numele Său este sfânt, ci întreaga Sa fiinţă! Căci acest Dumnezeu fără cusur a creat o lume pentru mine şi tine, un lume în care noi am luat fiinţă, o lume în care-L putem sluji şi I ne putem apropia. Decizia este a noastră, a fiecăruia.

Dar să nu ne lăsăm înşelaţi, căci sfinţenia este doar în Dumnezeu, singurul prin care putem accede în veşnicie. Dar înfăşuraţi în hainele Sale, schimbaţi de sfinţenia Sa şi mişcaţi de credinţa pe care o avem în El vom vedea noi veşnicia şi toate minunile ei. Fii aproape de Dumnezeu, caută mereu să-L lauzi şi să-L imiţi, căci prin sfinţenia Sa curăţătoare şi credinţă noastră necurmată avem şansa să ne alăturăm Lui!

Comments

comments