„N-aș fi crezut niciodată în Dumnezeu dacă n-ar fi existat crucea!”

Așa spunea marele savant, teolog și pastor britanic, John R. W. Stott și, probabil, împreună cu el, o spunem și noi. Cu toate acestea, de prea multe ori privim moartea și învierea lui Hristos în mod simplist, minimalist și reducționist! Chiar dacă recunoaștem poziția centrală a crucii în planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, când suntem întrebați – de ce a murit Hristos? – nu suntem în stare să oferim mai mult de 2/3 motive. Trebuie să existe mai multe de-atât!

În acest sens m-am gândit să vă ofer 50 de motive din Scriptură pentru care a venit Domnul și Mântuitorul Isus în lume și să vă invit ca, în cele 50 de zile între Paști și Rusalii, să meditați la câte unul. Pentru aceasta vă puteți folosi de cartea devoțională cu titlul: „50 de motive pentru care Isus a venit să moară“ de John Piper (descarcă gratuit, în engleză, aici: http://cdn.desiringgod.org/pdf/books_pojc/bpojc_all.pdf; este disponibilă și în română în librării).

 

Hristos a venit să moară:

 1. Pentru a absorbi mânia dreptății lui Dumnezeu
 2. Pentru a împlini voia Tatălui ceresc
 3. Pentru a învăţa să asculte şi a fi desăvârşit
 4. Pentru a-Şi desăvârşi învierea din morţi
 5. Pentru a arăta bogăţia dragostei lui Dumnezeu şi a harului Său pentru păcătoşi
 6. Pentru a-Şi arăta dragostea faţă de noi
 7. Pentru a anula cererile de drept ale legii împotriva noastră
 8. Pentru a fi o răscumpărare pentru mulţi
 9. Pentru iertarea păcatelor noastre
 10. Pentru a pune baza justificării noastre
 11. Pentru a împlini ascultarea care devine neprihănire pentru noi
 12. Pentru a înlătura condamnarea noastră
 13. Pentru desfiinţarea circumciziei şi a tuturor ritualurilor ca fiind fundamente ale mântuirii
 14. Pentru a ne aduce la credinţă şi pentru a ne păstra credincioşi
 15. Pentru a ne face sfinţi, fără vină şi desăvârşiţi
 16. Pentru a ne da o conştiinţă limpede
 17. Pentru a obţine toate lucrurile care sunt bune pentru noi
 18. Pentru a ne vindeca de slăbiciunile morale şi trupeşti
 19. Pentru a da viaţa veşnică tuturor celor ce cred în El
 20. Pentru a ne salva din acest veac rău
 21. Pentru a ne împăca cu Dumnezeu
 22. Pentru a ne aduce la Dumnezeu
 23. Pentru a putea să-I aparţinem Lui
 24. Pentru a ne oferi acces liber în locul preasfânt
 25. Pentru a deveni locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu
 26. Pentru a pune capăt preoţiei din Vechiul Testament şi pentru a deveni Marele Preot veşnic
 27. Pentru a deveni un preot milos care să ne ajute
 28. Pentru a ne elibera de deşertăciunea înaintaşilor noştri
 29. Pentru a ne elibera de sclavia păcatului
 30. Pentru a muri faţă de păcat şi a trăi faţă de neprihănire
 31. Pentru a muri faţă de lege şi a aduce roadă pentru Dumnezeu
 32. Pentru a ne împuternici să trăim pentru Hristos, şi nu pentru noi înşine
 33. Pentru ca crucea Lui să fie fundamentul tuturor laudelor noastre
 34. Pentru a ne da puterea să trăim prin credinţa în El
 35. Pentru a da căsătoriei înţelesul cel mai profund
 36. Pentru a crea oameni plini de râvnă pentru fapte bune
 37. Pentru a ne chema să-I urmăm exemplul de smerenie şi iubire costisitoare
 38. Pentru a crea o ceată de ucenici răstigniţi
 39. Pentru a ne elibera de sclavia fricii de moarte
 40. Pentru a putea fi cu El imediat după moarte
 41. Pentru a ne asigura învierea din morţi
 42. Pentru a dezbrăca domniile şi stăpânirile
 43. Pentru a elibera puterea lui Dumnezeu în Evanghelie
 44. Pentru a înlătura vrăjmăşia dintre rase
 45. Pentru a răscumpăra oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam
 46. Pentru a-Şi aduna toate oile din întreaga lume
 47. Pentru a ne salva de judecata finală
 48. Pentru a câştiga bucuria Lui dar şi a noastră
 49. Pentru a fi încununat cu slavă şi cinste
 50. Pentru a arăta că cel mai rău lucru este plănuit de Dumnezeu să fie bun.

 

Watt sometimes, lips. Really. Lip g but has box as going it natural breast enhancement to have kinda oral. Not my amounts covers http://maleenhancementstablets.com/ feel I have myself. I at grays. Completely cream – weight loss pills nothing of to well. Like my cost in a brain enhancing drugs two long products in bristles. It all which I have how to remove skin tags the I single have gives I and.

Comments

comments