Citirea de astăzi: Ezechiel 21-23 Cornilescu sau NTR; Psalmul 138Cornilescu sau NTR

„Caut printre ei un om care să înalţe un zid
şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc;
dar nu găsesc niciunul!” (22:30)

Citind cartea Ezechiel suntem încă în secțiunea mesajelor de judecată pentru Iuda (capitolele 4–24), mai exact la mesajele de judecată pentru Ierusalim, capitala lui Iuda (capitolele 20–24.) Capitolul 22 începe cu descrierea situației poporului lui Dumnezeu și a faptului că datorită răutății acestuia Dumnezeu este gata să-l nimicească. De aceea afirmă în versetul 30: „Caut printre ei un om…”

Ziua în care Dumnezeu a căutat un om a fost o zi a răutății…

 1. Ziua închinării la idoli (v. 3)
 2. Ziua vărsării sângelui nevinovat (v. 4)
 3. Ziua disprețului și a asupririi (v. 7)
 4. Ziua nesocotirii sfințeniei (v. 8)
 5. Ziua necinstirii zilei Domnului (v. 8)
 6. Ziua perversiunilor sexuale (v. 10-11)
 7. Ziua lăcomiei (v. 12)
 8. Ziua uitării Domnului (v. 12)
 9. Ziua necurăției (v. 24)
 10. Ziua neudării/nerodirii (v. 24)
 11. Ziua când liniile de demarcație erau șterse (v. 26)
 12. Ziua când predicatorii confundau lucrurile sfinte (v. 26)
 13. Ziua necinstei (v. 27)
 14. Ziua prorocilor mincinoși (v. 28)

Caracteristicile vremii de atunci enumerate mai sus seamănă mult cu cele ale zilelor noastre. Lucrurile pe care Dumnezeu le-a denunțat prin Ezechiel în acest capitol se întâmplă și astăzi. De aceea Dumnezeu este încă în căutarea unui om „care care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Lui pentru ţară”.

De fapt, de-a lungul Bibliei, Dumnezeu a căutat mereu oameni care să stea în spărtură…

 1. Când Faraon i-a asuprit pe copiii lui Israel, Dumnezeu l-a găsit pe Moise.
 2. Când madianiții l-au asuprit pe poporul Său, Dumnezeu l-a găsit pe Ghedeon.
 3. Când Goliat a batjocorit oastea lui Israel, Dumnezeu a găsit un tânăr păstor numit David.
 4. Când David a păcătuit și a comis o crimă, Dumnezeu l-a găsit pe Natan…

În timp ce căutăm metode mai bune, Dumnezeu caută oameni mai buni!

Iată un exemplu de om care „a înălţat un zid şi a stat în mijlocul spărturii înaintea lui Dumnezeu”: „Şi El [Dumnezeu] a vorbit să-i nimicească, dar Moise, alesul Său, a stat la mijloc înaintea Lui, ca să-L abată de la mânia Lui şi să-L oprească să-i nimicească” (Psalmul 106:23).

Aici este vorba despre mijlocirea lui Moise pentru popor în pustie, când poporul împreună cu Aaron au făcut vițelul de aur și i s-au închinat (Exod 32:10-14).

În Ezechiel 13:5 Dumnezeu îi mustră pe proroci pentru că nu au făcut acest lucru: „Voi [prorocii] nu v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneţi tari în luptă în ziua Domnului”.

Provocarea care ne stă în față citind aceste capitole este să înțelegem realitatea spitrituală a zilelor în care trăim, să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui (Matei 6:33) și să fim gata să mijlocim pentru familia noastră, pentru biserică și pentru țară. Iacov scrie în epistola sa: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16b), și apoi ni-l  dă ca exemplu pe Ilie, „un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi”, care „s-a rugat cu stăruinţă” și a fost ascultat!

Dumnezeu caută și astăzi oameni neprihăniți, care să se roage și pe care să-i asculte (vezi și Ieremia 5:1). Vei trăi astăzi o viață neprihănită? Te vei ruga fierbinte, cu stăruință? Pune-L pe Dumnezeu la încercare… (Maleahi 3:10)

Autor: Ionel Socaciu

Comments

comments