„Au jurat credința Domnului, cu glas tare, cu strigăte de bucurie, și cu sunet de trâmbițe și de buciume; tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bună voia lor, și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.”

2 Cronici 15:14,15

După ce Asa devine împărat în Iuda, și este ajutat de Dumnezeu să câștige un război împotriva Etiopienilor, el primește un cuvânt din partea Domnului prin preotul Azaria care spune: „[…] Domnul este cu voi când sunteți cu El […]” (2 Cronici 15:2). Această cuvântare stârnește râvna lui Asa pentru Dumnezeu, și, împreună cu tot poporul din Iuda și un mare număr de oameni din Israel (care au trecut de partea lui Iuda când au văzut cum Dumnezeu i-a ajutat în război), se adună la Ierusalim și fac un jurământ Domnului.

Un lucru minunat care se întâmplă după ce acest jurământ a fost rostit, este faptul că Dumnezeu le dă odihnă. După numeroase războaie și tulburări de care are parte Iuda, provocate de neascultarea lor („[…] pentruca Dumnezeu le tulbură cu tot felul de strâmtorări ” – 2 Cronici 15:7), ei primesc odihnă.

Și noi avem acces la această odihnă, după care tânjește sufletul nostru. Acum că războaiele nu mai sunt în jurul nostru ci s-au mutat în interiorul fiecăruia, doar Dumnezeu este Acela capabil să ofere odihnă sufletului. Și aceasta se întâmplă doar când jurăm credința Lui, și rămânem în jurământul făcut.

Citirea pe azi: 2 Cronici 15-16, Ioan 12:27-50

Varianta Cornilescu aici.
Varianta NTR aici.

Comments

comments