Citirea de astăzi: Apocalipsa 5-7 Cornilescu sau NTR

Dumnezeu ţine în mâinile Lui toată istoria, toată lumea, chiar şi moartea; El judecă şi distruge când vrea (6:8,10), iar când va veni ziua mîniei Fiului Său, toate lucrurile se vor muta şi o mare frică îi va apuca pe oameni.

5:9 Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

5:10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!

Este foarte încurajator să vezi că în acest cadru de reverenţă cerească se află, împreună cu îngerii, cei care “şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului” (7:14).

Comments

comments