Citirea de astăzi: Ieremia 49-52 Cornilescu sau NTR

„Domnul Şi-a deschis casa de arme şi a scos din ea armele mâniei Lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului, Dumnezeul oştirilor, în ţara haldeenilor.” (Ieremia 50:25)

În citirea de azi, Dumnezeu vorbeşte despre nimicirea Babilonului şi a altor popoare, aducând aminte că El are un popor, El are un Templu şi are o lucrare.

„În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi, căci voi ierta rămăşiţa pe care o voi lăsa.” (Ieremia 50:20)

„Ascultaţi strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din ţara Babilonului, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului, Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său!” (Ieremia 50:28)

Cândva am fost robi. Cândva eram în Babilon. Păcatul încearcă să ne înrobească; dacă suntem temple, trebuie s-o rupem cu Babilonul.

Cuvântul lui Dumnezeu promite că, după ce va fi nimicit Babilonul, acesta nu se va mai ridica (Ieremia 51:64). Dacă noi rămânem în Cuvântul Său, în Isus, păcatul nu are autoritate, nu înrobeşte, nu zideşte (Ieremia 50:13).

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.” (Tit 2:11, 12)

Comments

comments