Citirea de astăzi: Isaia 40-42: Cornilescu sau NTRPsalmul 119:42-88: Cornilescu sau NTR

Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

Isaia e inspirat să vorbească din nou despre Hristos, Unsul. Alesul Cerului. Cel care îmbucură inima Tatălui în măsura cea mai mare cu putinţă. Cel peste care Duhul Se odihneşte în toată plinătatea. Cel ce respiră înţelepciune, revarsă putere şi cunoştinţă.

Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. Nu Se va lăsa, până nu va aşeza dreptatea pe pământ.

El ridică şi poartă pe braţe. Blândeţea Lui vindecă. Entuziasmul Său restaurează. Inima Lui dăruieşte viaţă. Mintea Sa decide just, incontestabil. Ochii Lui iubesc dreptatea.

Ostroavele vor nădăjdui în Legea Lui.

El e speranţa. Cuvântul Lui alungă depresia, înseninează faţa, înnoieşte intelectul. El e Cel aşteptat.

Eu, Domnul, Te-am chemat prin dreptate, Te voi face un legământ pentru popor, şi o lumină pentru neamuri…

El, Neprihănirea. El, Legământul. El, Lumina.

…ca să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi, şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.

Doar El reuşeşte să schimbe din temelii. Să reveleze adevărul, să ofere claritate, să sporească înţelegerea. Eliberator, topeşte orice legături, ia de mână pe cel nevrednic şi-l îmbracă în albul Lui. Călăuză sigură, conduce sufletul spre zori, spre tot mai mult din Sine.

El, oglindirea slavei şi întipărirea Fiinţei Tatălui.

Ce Nume grandios ne e dat să rostim şi să credem, să descoperim: Isus Hristos!

Comments

comments